ลักษณะสายพันธุ์และนิสัย “บูล เทอร์เรีย (Bull Terrier)”

ประวัติสายพันธุ์

สุนัขพันธุ์ บูล เทอร์เรีย เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อมีนักสำรวจชื่อ James Hinks ได้ทำการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์บูลด็อก (Bulldog) กับสุนัขพันธุ์โอลด์ อิงลิช เทอร์เรีย (Old English Terrier)

ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 19 ได้มีการนำสุนัขที่ทำการผสมระหว่าง 2 สายพันธุ์ มาผสมพันธุ์กับสุนัขพันธุ์ไวท์ บูล เทอร์เรีย (White Bull Terrier) จึงได้สุนัขที่มีขนสีขาวล้วนทั้งตัว ซึ่งสุนัขที่ได้ทำการผสม 3 สายพันธุ์ ได้ถูกตั้งชื่อพันธุ์เป็นพันธุ์ ไวท์ คาวาเลียร์ (White Cavalier) เป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมอย่างมากของชนชั้นสูง และทำให้สุนัขเป็นที่สนใจจนถึงปัจจุบัน

ในช่วงท้ายของศตวรรษที่ 19 สุนัขพันธุ์บูล เทอร์เรีย ถูกนำมาเลี้ยงในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก และได้รับความนิยมเป็นอย่างกว้างขวางในเวลาไม่นาน หลังจากนั้นสมาคม The American Kennel Club (AKC) ได้ขึ้นทะเบียนสายพันธุ์สุนัข ในปี ค.ศ. 1885 ทำให้เป็นที่จับตามองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะดารา นักการเมือง และบุคคลที่มีชื่อเสียง เฃ่น พลเอก จอร์จ สมิธ แพตตัน (S. Patton) เป็นพลเอกแห่งกองทัพบกสหรัฐ และนักแสดงหญิง Dolores Del Rio เป็นต้น

สุนัขพันธุ์บูล เทอร์เรีย ไม่นิยมนำมาใช้เพื่อต่อสู้มากนัก แต่เนื่องจากพื้นฐานทางสายพันธุ์ที่แสดงออกจึงถูกนำมาใช้เพื่อต่อสู้ และสมาคม AKC ได้จัดอันดับความนิยมของสุนัข สุนัขพันธุ์นี้จะอยู่ในอันดับปานกลาง