สวนเกษตรสุขกลางกรุง แปลงผักอินทรีย์ใจกลางกรุงที่เริ่มต้นจากคำว่า “ความสุข”

ฟาร์มผักที่อุดมไปด้วยผักสลัดในแปลงดิน กระท่อมไม้หลังเล็ก บรรยากาศที่เงียบสงบ ที่นี่คือ “สวน เกษตรสุขกลางกรุง ณ ทุ่งบางเขน”

ไปสำรวจ แปลงดอกไม้ทดลองปลูก ก่อนจะเป็นสวนในสไตล์ศิริวิทย์ ริ้วบำรุง

ชม แปลงปลูกดอกไม้ หลากหลายชนิดที่ whispering cafe คุณวิทย์ ศิริวิทย์ ริ้วบำรุง ใช้เป็นแปลงทดลองปลูกพรรณไม้