ARI STUDIO โฮมสตูดิโอที่เป็นทั้งออฟฟิศสถาปนิก งานเขียนภาพและสโลว์บาร์

โฮมสตูดิโอสำหรับทำงานเชิงสร้างสรรค์หลากหลาย ทั้งงานสถาปัตยกรรม งานเขียนภาพอิลลัสเตรเตอร์ และเป็นสโลว์บาร์สไตล์ omakase สำหรับคนรักกาแฟ