แมวเป็นหวัด หายเองได้ หรือไม่

แมวเป็นหวัด และไม่สบาย ได้เหมือนกับมนุษย์ แล้วน้องหายเองได้ไหมนะ หรือต้องพาไปพบสัตวแพทย์ คำตอบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งสุขภาพแมว ชนิดของเชื้อก่อโรค และปริมาณเชื้อที่ได้รับ แมวเป็นหวัด หรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจของแมว เป็นโรคติดเชื้อที่สามารถพบได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากการเปลี่ยนฤดูกาล สาเหตุที่ทำให้น้องแมวเป็นหวัด โรคหวัดแมวเกิดจากเชื้อไวรัส Feline herpes virus (FHV-1) และ Feline calicivirus (FCV) นอกจากนี้ยังมีเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย เช่น Bordetella bronchiseptica, Chlamydia spp., Mycoplasma spp. และเชื้อไวรัสกลุ่มอื่นที่ทำให้ก่อโรคได้ เช่น Reovirus และ Cowpox เป็นต้น โดยปกติแล้วมักพบการติดเชื้อที่ร่วมกันมากกว่า 1 ชนิดและก่อให้เกิดอาการที่แสดงออกของโรค อาการของโรคหวัดแมว อาการโรคหวัดของน้องแมวแต่ละตัว ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สายพันธุ์ของเชื้อ ปริมาณเชื้อที่ได้รับ ระดับภูมิคุ้มกันของแมวแต่ละตัว รวมถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม และการเลี้ยงดูเป็นต้น สำหรับน้องแมวที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายในระดับดี หากติดเชื้อไม่รุนแรงจะไม่แสดงอาการเลย หรือแสดงอาการน้อย และสามารถหายเองได้ ส่วนน้องแมวที่แสดงอาการของโรคอย่างชัดเจน […]

โรคติดต่อในแมว : โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ

โรคติดต่อในแมว เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตของแมวทั่วโลก ซึ่งปัจจุบัน โรคติดต่อบางชนิดสามารถป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนได้ แต่บางโรคยังไม่มีวัคซีนป้องกัน อย่างโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ (Feline infectious peritonitis ; FIP) โรคติดต่อในแมว ที่คุณหมอได้มาให้ความรู้ในวันนี้คือ โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบเกิดจากการติดเชื้อในกลุ่มโคโรนาไวรัส ที่กลายพันธุ์มาจากเชื้อ Feline enteric coronavirus (FCov) และก่อให้เกิดโรคติดเชื้อรุนแรงในแมว โดยทั่วไป เชื้อไวรัสเยื่อบุช่องท้องมักติดเชื้อในแมวที่ระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง เช่น แมวอายุน้อยกว่า 2 ปี และแมวที่มีอายุมาก แมวที่รวมกันเป็นกลุ่มอย่างแน่น และแมวที่เกิดความเครียดเรื้อรัง นอกจานี้ โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบยังสามารถพบได้ในแมวที่ป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันยกพร่อง เช่น โรคลิวคีเมีย และโรคเอดส์แมว เป็นต้น โดยโรคติดต่อชนิดนี้สามารถพบได้ในแมวทุกเพศ และทุกสายพันธุ์ การติดเชื้อโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว เชื้อ FCoV ที่ยังไม่ได้กลายพันธุ์และไม่ได้อยู่ในขั้นก่อโรครุนแรง สามารถติดต่อแมวตัวอื่นได้ง่าย โดยแพร่ผ่านการสัมผัสทางร่างกายระหว่างแมว หรือการสัมผัสอุจจาระของแมวที่เป็นพาหะ จากการใช้กระบะทรายร่วมกัน หรือการติดเชื้อไวรัสผ่านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์เป็นเชื้อเยื่อบุช่องท้องอักเสบที่ก่อโรครุนแรงแล้ว ส่วนใหญ่จะไม่ปนเปื้อนออกมากับอุจจาระของแมวป่วย และไม่ทำให้แมวตัวอื่นติดเชื้อผ่านการกินได้ ปัจจุบัน สัตวแพทย์ส่วนใหญ่เชื่อว่า เชื้อไวรัสเยื่อบุช่องท้องอักเสบที่เข้าสู่ตัวของแมวแล้ว จะเกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อโคโรนาที่ก่อโรคได้จากปัจจัยภายในของแมวตัวนั้นๆ […]

แมวซึมและอาเจียน อาการเบื้องต้นของโรคไข้หัดแมว

แมวซึมและอาเจียน ร่วมกับอาการเบื่ออาหาร มีไข้ ท้องเสีย และถ่ายเป็นมูกเลือดมีกลิ่นคาว แมวอาจเกิดเป็นโรคไข้หัดแมว