โรคลิวคีเมียในแมว รู้วิธีดูแลก่อน ป้องกันได้

โรคลิวคีเมียในแมว หรือโรคมะเร็งโลหิตขาว เป็นหนึ่งในโรคแมวที่สามารถพบได้ในแมวทั่วโลก และแมวทุกตัวก็มีความเสี่ยงที่จะติดโรคนี้ได้ทุกช่วงวัย ดังนั้น การดูแลที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่แมวตั้งแต่แรก จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคที่รุนแรงได้ โรคลิวคีเมียในแมว เกิดจากเชื้อไวรัส feline leukemia virus เป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะแมวที่เลี้ยงในระบบเปิด เนื่องจากแมวในระบบเปิดมีโอกาสสัมผัสกับแมวตัวอื่นๆ ตลอดเวลา เช่น การสัมผัสน้ำลายจากการเลียขนให้กัน การกินอาหารร่วมกัน หรือการสัมผัสปัสสาวะของแมวที่ติดเชื้ออย่างไม่ตั้งใจ เป็นต้น นอกจากนี้ โรคลิวคีเมียในแมวยังสามารถแพร่ผ่านจากแม่แมวสู่ลูกแมวใรระหว่างการตั้งท้อง หรือระยะให้นมได้เช่นกัน เมื่อแมวติดเชื้อไวรัสลิวตีเมียจะส่งผลให้เกิดความผิดปกในร่างกาย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มอาการ ได้แก่ กดภูมิคุ้มกันในร่างกาย ทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย มีภาวะเลือดจาง เม็ดเลือดขาวต่ำ ซึ่งแมวแต่ละตัวจะมีความรุนแรงของการกดภูมิที่แตกต่างกันไป การเกิดมะเร็งเม็ดโลหิตขาวตามอวัยวะน้ำเหลืองต่างๆ อาการของ โรคลิวคีเมียในแมว แมวที่ติดเชื้อไวรัสลิวคีเมียจะแสดงอาการที่ผิดปกติแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุของแมว ชนิดย่อยของไวรัส และจำนวนของไวรัสที่ติดเข้าสู่ร่างกาย เป็นต้น โดยอายุของแมวยิ่งน้อยอาการยิ่งรุนแรง สำหรับแมวที่โตเต็มวัย บางกรณีได้รับเชื้อเข้าไปในร่างกายแล้ว แต่เชื้อยังไม่แสดงอาการ และเชื้อจะแฝงตัวอยู่ในร่างกายตลอดไป อาการที่มักจะแสดงออกเมื่อแมวติดเชื้อลิวคีเมีย ประกอบด้วย ซึม มีไข้ เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง ร่างกายผอม […]

JAIKLA ขนมน้องหมา ที่ดีต่อน้องและโลก

ธุรกิจเกี่ยวกับ อาหารสัตว์เลี้ยง กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีจำนวนทั้งสินค้าและผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นมากมาย ในขณะเดียวกัน ฝั่งผู้บริโภคที่เป็นคุณพ่อคุณแม่สัตว์เลี้ยงก็หันมาใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพของลูกรักสัตว์เลี้ยงมากขึ้น โดยมีพฤติกรรมเลือก อาหารสัตว์เลี้ยง ที่มีคุณภาพให้แก่สัตว์เลี้ยงของตนเอง ในอดีต สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในรูปแบบ “เจ้าของสัตว์เลี้ยง” แต่ในปัจจุบัน มนุษย์เรียกสัตว์ในความดูแลว่า “ลูก” รูปแบบความสัมพันธ์จึงกลายเป็น “พ่อแม่สัตว์เลี้ยง” ซึ่งแนวคิดความสัมพันธ์ลักษณะนี้นำไปสู่พฤติกรรมการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง พ่อแม่สัตว์เลี้ยงตระหนักถึงสุขภาพ สวัสดิภาพ และการรักษาสัตว์อย่างเหมาะสมมากขึ้น เริ่มต้นจากการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การตระเตรียมที่อยู่อาศัยภายในบ้านร่วมกับมนุษย์ พาไปพบสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเมื่อสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วย เหล่านี้คือการหลอมรวมเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาเป็นหนึ่งในรูปแบบความสัมพันธ์แบบครอบครัว ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของพ่อแม่สัตว์เลี้ยงในยุคปัจจุบัน เช่น การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและหลากหลายมากขึ้น กระบวนการผลิตที่เป็นสากลและปลอดภัย รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจที่ต้องใส่ใจเรื่องความยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นที่นักลงทุนและประชาคมโลกกำลังให้ความสำคัญ ตามหลักเศรษฐศาสตร์ เมื่อความต้องการสินค้าของพ่อแม่สัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าย่อมส่งผลให้กำลังการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย เกิดเป็นผลกระทบต่อเนื่องไปยังทรัพยากรตั้งต้นที่ต้องนำเข้าสู่กระบวนการผลิตมากขึ้น เช่น เนื้อสัตว์ พืชปศุสัตว์ และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีความกังวลว่าอาจะเกิดผลกระทบระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องการใช้ที่ดินเพื่อผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง และการใช้พลังงานในภาคการผลิตและการขนส่ง จากประเด็นความกังวลที่กระบวนการผลิตจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ผู้ประกอบการหลายรายจึงหันมาพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงที่ใช้ “วัตุดิบทางเลือก” เพื่อช่วยลดการบริโภคทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และต้องควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไปพร้อมกัน จะดีกว่าไหม ถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงและโลก ไปพร้อมกันได้ ปัจจุบัน การผลิตอาหารมนุษย์เลือกใช้วัตถุดิบทางเลือกมากขึ้น เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรและผลกระทบจากภาวะโลกรวน […]

อาการหอบเหนื่อย และหายใจเร็ว สัญญาณของโรคฮีตสโตรก

สัตว์เลี้ยงของคุณกำลังมี อาการหอบเหนื่อย และหายใจเร็วหรือไม่ ถ้ามีอาการเหล่านี้ อาจหมายถึงสัตว์เลี้ยงกำลังเผชิญ ภาวะฮีตสโตรก ภาวะ “ฮีตสโตรก” (heatstroke) หรือ “โรคลมแดด” สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด โดยเฉพาะในสุนัขและแมวสายพันธุ์ขนยาว ขนหนา หรือหน้าสั้น โดยสัตว์เลี้ยงจะแสดงสัญญาณเบื้องต้นคือ อาการหอบเหนื่อย หายใจเร็ว และแลบลิ้นออกมาตลอดเวลา สาเหตุของโรคลมแดด โรคลมแดดเกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลอุณหภูมิในร่างกาย เมื่อร่างกายได้รับอุณหภูมิจากภายนอกสูงเกินไป จะส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น วิธีการระบายความร้อนของสุนัขและแมวคือ การระบายความร้อนออกมาตามต่อมเหงื่อที่บริเวณอุ้งเท้าและจมูก ซึ่งไม่เพียงพอ จึงต้องใช้การระบายความร้อนผ่านทางระบบทางเดินหายใจ เพื่อพาความร้อนภายในร่างกายออกมา เราจึงเห็นอาการหายใจหอบถี่ และแลบลิ้นออกมาตลอดเวลา โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาและทุกฤดูกาล แต่ช่วงฤดูร้อนมีความเสี่ยงมากที่สุด นอกจากนี้ โรคลมแดดยังเกิดกับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรืออยู่ในพื้นที่ที่ร้อนอบอ้าวและอากาศถ่ายเทไม่ดี ผลกระทบของโรคลมแดดต่อร่างกายสัตว์เลี้ยง ความร้อนสะสมเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่โรคลมแดด เมื่ออุณหภูมิในร่างกายของสัตว์เลี้ยงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถลดอุณหภูมิในร่างกายลงได้ หรือระบายความร้อนออกจากร่างกายไม่ทัน  เมื่อความร้อนสะสมในร่างกายเพิ่มขึ้นเกิน 40 องศาเซลเซียส จะทำให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของอวัยวะภายในต่าง ๆ ส่งผลให้ปริมาณเลือดที่หมุนเวียนในร่างกายลดลงจนความดันเลือดต่ำ และหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้น้อยลง  อาการของโรคลมแดด นอกจาก อาการหอบเหนื่อย เมื่อร่างกายของสัตว์เลี้ยงมีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส สัตว์เลี้ยงจะเริ่มกระวนกระวาย […]

เรื่องราวของ Exotic Pet จากสัตวแพทย์ผู้รักษามาแล้วสารพัดสัตว์

ในประเทศไทย พ่อแม่สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่คงคุ้นเคยกับสุนัขและแมวที่มีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์ แต่จากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ยังมีพ่อแม่สัตว์เลี้ยงอีกกลุ่มหนึ่งที่เลี้ยง “สัตว์นำเข้า (Exotic)” หรือที่หลายคนคุ้นหูกับคำว่า “สัตว์แปลก” วันนี้ บ้านและสวน Pets ได้รับโอกาสอย่างสูงเกียรติที่ได้พูดคุยกับสัตวแพทย์ น.สพ.ทวีศักดิ์ อนันต์ศิริวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวง ที่ได้รักษาและดูแล สัตว์นำเข้า มาหลากหลายชนิด นิยามของคำว่า สัตว์นำเข้า หรือ Exotic Pets นิยามของคำว่าสัตว์เลี้ยง Exotic หรือ Exotic pet คือสัตว์เลี้ยงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมักจะเข้าใจกันว่า สัตว์ Exotic คือสัตว์แปลกเท่านั้น แต่ความจริงแล้ว สัตว์ Exotic pet คือสัตว์เลี้ยงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศไม่ใช่สัตว์พื้นถิ่น (Endemic) คำว่า Exotic ยังรวมไปถึงสุนัขและแมวพันธุ์ต่างประเทศด้วย เนื่องจากคำว่า Exotic แปลตรงตัวว่า “ต่างถิ่น” นั่นเอง ในประเทศไทย ผู้จำหน่ายสัตว์เลี้ยงได้นำเข้าสัตว์ต่างๆ มาอย่างหลากหลายชนิด หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งมีความแปลกตา สีสันลวดลาย และลักษณะที่แปลกและสวยงาม […]

พลังแห่งใยอาหาร กับบทบาทในการจัดการโรคในแมว

ใยอาหาร เป็นองค์ประอบหนึ่งในอาหารสำเร็จรูป ที่ช่วยส่งเสริมระบบทางเดินอาหารของแมว ให้ดีขึ้น และมีบทบาทกับการจัดการโรคบางชนิด

สุนัขเดินยกขา หรือท่าทางการเดินผิดปกติ อาจกำลังมีปัญหาสะบ้าเคลื่อน

สุนัขเดินยกขา หรือร้องเจ็บเมื่อเจ้าของเข้าไปอุ้ม สัญญาณเบื้องต้นของโรคสะบ้าเคลื่อนในสุนัข ในระหว่างการเจริญเติบโตทางร่างกายของสุนัข ความผิดปกติอย่างหนึ่งที่สามารถพบเจอได้คือ การเจริญของกระดูกโครงร่างผิดปกติ ซึ่งนำไปสู่โรคสะบ้าเคลื่อนในสุนัข (Patella luxation) โดยอาการที่แสดงออกได้หลายรูปแบบ เช่น สุนัขเดินยกขา ท่าทางการเดินผิดจากปกติ หรือส่งเสียงร้องเจ็บเมื่อเจ้าของเข้าไปอุ้ม “ส่วนใหญ่ โรคสะบ้าเคลื่อนมักเกิดในสุนัขพันธุ์เล็ก เช่น ปอมเมอเรเนียน มอลทีส และชิวาวา เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็พบโรคนี้ในสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ได้เช่นกัน” น.สพ.บูรพงษ์ สุธีรัตน์ สัตวแพทย์ แผนกระบบกระดูกและข้อต่อ โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน กล่าวและเสริมว่า “ในปัจจุบัน ทางการแพทย์ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้ โรคนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเจริญเติบโตของร่างกาย เช่น การเจริญของกล้ามเนื้อและกระดูกไม่สัมพันธ์กัน” ดังนั้น ในการวินิจฉัยจึงเรียกรวมๆ ว่า ความผิดปกติทางโครงสร้างในระหว่างสุนัขกำลังเจริญเติบโต นอกจากนี้ น.สพ.บูรพงษ์ กล่าวว่า สะบ้าเคลื่อนอาจเกิดได้จากการกระทบ กระแทก การถูกรถชน หรือการถูกตี ก็อาจทำให้แนวการเจริญเติบโตที่ขาของสุนัขเสียหายได้ ส่งผลให้ขาของสุนัขคดงอ และบิดเบี้ยว เมื่อสุนัขต้องเผชิญโรคสะบ้าเคลื่อน  น.สพ.บูรพงษ์ อธิบายว่า “โรคสะบ้าเคลื่อนเป็นความผิดปกติของตำแหน่งลูกสะบ้าในท่าที่สุนัขอยู่นิ่งหรือเคลื่อนไหวก็ได้ สะบ้าที่ผิดจากตำแหน่งปกติสามารถหลุดไปอยู่ได้ทั้งด้านนอกและด้านในของข้อเข่า ซึ่งร้อยละ 80 – […]

โรคลมแดดในแมว โรคที่มาพร้อมอากาศร้อน

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนร้อนจัด ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคที่พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงคือ โรคลมแดด หรือ Heatstroke สาเหตุของ โรคลมแดดในแมว เกิดจากการที่ร่างกายของแมวได้รับความร้อนมากจนเกินไป อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง การถ่ายเทระบายอากาศไม่ดี จนส่งผลทำให้อุณหภูมิของร่างกายแมวสูงเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส หรือ 104 องศาฟาเรนไฮต์ อย่างรวดเร็ว อุณภูมิที่สูงเกินไปจะส่งผลเสียต่ออวัยวะภายใน และระบบการทำงานต่าง ๆ ในร่างกาย โดยมีความรุนแรงได้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ อาการของแมวที่เป็นโรคลมแดด มีอาการหายใจเร็ว หอบ หายใจทางปาก หรือหายใจลำบาก สีบริเวณเหงือก ลิ้น มีสีแดงสด อุณหภูมิของร่างกายแมวสูงเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส หรือ 104 องศาฟาเรนไฮต์ มีอาการกระวนกระวาย กระสับกระส่าย น้ำลายไหลยืด รูม่านตาขยายใหญ่ อ่อนแรง การทรงตัวผิดปกติ และเดินเซ มีสภาวะช็อก หมดสติ หรือชัก เกร็ง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นโรคลมแดดในแมว รีบนำแมวเข้าสู่พื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้ำเปล่า ที่บริเวณฝ่าเท้า รักแร้ ขาหนีบ ใต้ท้อง […]

อาการนั่งหมอบ ตัวสั่น ส่งเสียงขู่ฟู่ อาจหมายถึงแมวกำลังเครียด

เมื่อเผชิญภาวะคับขัน หรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด แมวมักจะแสดงถึงความเครียดออกมา โดยแสดง อาการนั่งหมอบ ตัวสั่น ส่งเสียงขู่ฟู่ หายใจเร็ว และเก็บขา

สา- มาริสา อานิต้า กับบทบาทของ ครูฝึกสุนัข

มาริสา อนิต้า กับการเป็น ครูฝึกสุนัข ที่เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบในฐานะ เจ้าของสุนัขหนึ่งตัว

แมวชอบข่วนโซฟา ปรับพฤติกรรมอย่างไร

เมื่อเราตัดสินใจรับเจ้าเหมียวเข้ามาอยู่ในบ้าน หนึ่งในปัญหาที่หลายคนต้องพบเจอคือ แมวชอบข่วนโซฟา ซึ่งหลายครั้ง ทาสก็ไม่รู้จะแก้ปัญหานี้

แมวซึมและอาเจียน อาการเบื้องต้นของโรคไข้หัดแมว

แมวซึมและอาเจียน ร่วมกับอาการเบื่ออาหาร มีไข้ ท้องเสีย และถ่ายเป็นมูกเลือดมีกลิ่นคาว แมวอาจเกิดเป็นโรคไข้หัดแมว

น้ำพุแมว 2023 สวยถูกใจทาส ใช้งานถูกใจแมว

น้ำพุแมว 10 รูปแบบ ที่ออกแบบมาใหถูกใจทาส และมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

ข้อเท็จจริงของอาหารสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภท

ประเภทของอาหารสัตว์ ในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภครวมถึงให้สัตว์เลี้ยงมีมีความต้องการอาหารที่หลากหลาย

บทบาท ทาสแมว มือใหม่ ของบอลและยอด

จากคนที่ไม่คิดจะเลี้ยงแมว แต่ก็มีเหตุการณ์นำพาให้ต้องกลายมาเป็น ทาสแมว และขั้นตอนการมอบแมวให้บ้านใหม่

ดูเพศแมว อย่างไรให้ชัวร์

ดูเพศแมว อย่างไร เมื่อคุณพบลูกแมวจรหลงทางอยู่ข้างทาง หรือเพิ่งรับลูกแมวตัวใหม่เข้าบ้าน สิ่งแรกที่ทาสแมวมือใหม่มักตั้งคำถาม แมวตัวนั้นเพศอะไร

แมวดมอาหารแต่ไม่ยอมกิน อาจเกิดจากโรคเรื้อรังในช่องปาก

แมวดมอาหารแต่ไม่ยอมกิน กินอาหารลดลง มีกลิ่นปาก และน้ำลายไหลมากกว่าปกติ อาจเกิดจาก