มอบความรักและสุขภาพที่ดีด้วยขนมสัตว์เลี้ยง

สร้างช่วงเวลาแห่งความสุขและการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงแสนรัก ด้วยขนมสัตว์เลี้ยงที่มีทั้งความอร่อย และโภชนาการที่เหมาะสม ขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในรูปแบบอาหารสัตว์เลี้ยง ที่ให้ความสุข ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงมีกลิ่นรสที่ดึงดูด น่ากินกว่าอาหารสัตว์เลี้ยงทั่วไป และยังช่วยกระตุ้นความรู้สึกเพลิดเพลินให้กับสัตว์เลี้ยงได้ด้วย ในช่วงเวลาที่เจ้าของให้ขนมแก่สัตว์เลี้ยง น้อง ๆ มักแสดงออกด้วยท่าทางกระตือรือร้น มีความสุข และออดอ้อนเป็นพิเศษ การให้ขนมเล็ก ๆ น้อย ๆ จึงกลายเป็นช่วงเวลาที่โปรดปรานของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อน้อง ๆ เดินเข้ามาคลอเคลียและกินขนมจากมือ ทำให้หลายท่านรู้สึกว่าการให้ขนมเป็นกิจกรรมที่ได้แสดงความรักต่อกันและกัน แม้ว่าขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงจะช่วยให้เกิดช่วงเวลาที่ดีร่วมกันระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงแสนรัก อย่างไรก็ตามสัตวแพทย์มักให้คำแนะนำว่าควรให้ขนมในปริมาณที่เหมาะสม ไม่บ่อยครั้งจนเกินไป เพื่อควรรักษาความสมดุลทางโภชนาการของพวกเขา เนื่องจากขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงมีมักแคลอรี่สูง ไขมันสูง และมีสารปรุงแต่งรสสูงกว่าอาหารสัตว์ทั่วไป จึงอาจทำให้สัตว์เลี้ยงกินอาหารมื้อหลักได้น้อยลง และมีผลกระทบต่อสุขภาพของเขาในระยะยาวได้ ดังนั้น สัตว์แพทย์ส่วนใหญ่จึงได้แนะนำการเลือกขนมให้กับสัตว์เลี้ยง ดังนี้ 1. เลือกวัตถุดิบ ส่วนผสม และสารอาหารของขนมที่มีคุณภาพ การเลือกขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง ควรเลือกขนมที่ผลิตจากแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยวัตถุดิบที่สำคัญคือแหล่งโปรตีน ซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง แหล่งโปรตีนที่นำมาผลิตควรเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพที่มาจากเนื้อสัตว์แท้ ๆ มีความสะอาด มีมาตรฐานเดียวกันกับแหล่งโปรตีนของอาหารคน (human grade) ควรหลีกเลี่ยงขนมที่มีแหล่งโปรตีนมาจากผลพลอยได้ของสัตว์ (by-product) เช่น […]

แมวอ้วน ไม่ได้น่ารักอย่างที่คิด กับปัญหาสุขภาพที่ตามมา

คุณพ่อคุณแม่หลงใหลน้องแมวด้วยเหตุผลหลายประการ หนึ่งในเหตุผลเหล่านั้น คือ รูปร่างกลมฟูของน้องแมว และด้วยเหตุผลนี้ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านจึงอยากให้น้องตัวแน่น และขนฟู แต่สุดท้ายทำให้ แมวอ้วน มากกว่าที่ควร อย่างไรก็ตาม แมวอ้วน หรือที่สัตวแพทย์มักเรียกว่า แมวที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน เป็นแมวที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง เมื่อเทียบกับแมวที่มีน้ำหนักตัวตามมาตรฐาน ดังนั้น การดูแลน้องแมวให้มีรูปร่างที่สมส่วน และมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม จึงเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ซึ่งจะส่งผลให้น้องแมวมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ แมวที่มีสุขภาพดีย่อมส่งผลให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างปกติ และเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วตามธรรมชาติของแมว ที่สำคัญ เมื่อน้องแมวได้แสดงออกตามสัญชาติญาณ และมีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดโรค น้องแมวจะเกิดภาวะแห่งความสุขตามมาด้วย น้องแมวของเราอ้วน หรือไม่ ตรวจสอบได้อย่างไร สำหรับการประเมินว่า น้องแมวของเรามีรูปร่างที่สมส่วนหรือไม่ คุณพ่อคุณแม่สามารถทำเองได้ง่าย ๆ โดยการสังเกตด้วยตา และใช้มือคลำร่างกายของแมว โดยอ้างอิงจากเกณฑ์การให้คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกาย (Body condition score : BCS) ของสัตว์เลี้ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 ภาวะผอมแห้งขาดอาหาร […]

โรคติดต่อในแมว : โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ

โรคติดต่อในแมว เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตของแมวทั่วโลก ซึ่งปัจจุบัน โรคติดต่อบางชนิดสามารถป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนได้ แต่บางโรคยังไม่มีวัคซีนป้องกัน อย่างโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ (Feline infectious peritonitis ; FIP) โรคติดต่อในแมว ที่คุณหมอได้มาให้ความรู้ในวันนี้คือ โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบเกิดจากการติดเชื้อในกลุ่มโคโรนาไวรัส ที่กลายพันธุ์มาจากเชื้อ Feline enteric coronavirus (FCov) และก่อให้เกิดโรคติดเชื้อรุนแรงในแมว โดยทั่วไป เชื้อไวรัสเยื่อบุช่องท้องมักติดเชื้อในแมวที่ระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง เช่น แมวอายุน้อยกว่า 2 ปี และแมวที่มีอายุมาก แมวที่รวมกันเป็นกลุ่มอย่างแน่น และแมวที่เกิดความเครียดเรื้อรัง นอกจานี้ โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบยังสามารถพบได้ในแมวที่ป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันยกพร่อง เช่น โรคลิวคีเมีย และโรคเอดส์แมว เป็นต้น โดยโรคติดต่อชนิดนี้สามารถพบได้ในแมวทุกเพศ และทุกสายพันธุ์ การติดเชื้อโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว เชื้อ FCoV ที่ยังไม่ได้กลายพันธุ์และไม่ได้อยู่ในขั้นก่อโรครุนแรง สามารถติดต่อแมวตัวอื่นได้ง่าย โดยแพร่ผ่านการสัมผัสทางร่างกายระหว่างแมว หรือการสัมผัสอุจจาระของแมวที่เป็นพาหะ จากการใช้กระบะทรายร่วมกัน หรือการติดเชื้อไวรัสผ่านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์เป็นเชื้อเยื่อบุช่องท้องอักเสบที่ก่อโรครุนแรงแล้ว ส่วนใหญ่จะไม่ปนเปื้อนออกมากับอุจจาระของแมวป่วย และไม่ทำให้แมวตัวอื่นติดเชื้อผ่านการกินได้ ปัจจุบัน สัตวแพทย์ส่วนใหญ่เชื่อว่า เชื้อไวรัสเยื่อบุช่องท้องอักเสบที่เข้าสู่ตัวของแมวแล้ว จะเกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อโคโรนาที่ก่อโรคได้จากปัจจัยภายในของแมวตัวนั้นๆ […]

แมวบ้าน ผสมข้ามสายพันธุ์กับ แมวป่า เพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

การศึกษาประชากรแมวป่าในสกอตแลนด์ พบว่า จำนวนประชากรกำลังลดลงจนใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากการเข้ามาผสมกับ แมวบ้าน และน่าสนใจว่า แมวป่าสกอตแลนด์เข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้กับแมวบ้านเป็นเวลาเกือบ 2,000 ปี แต่เริ่มผสมพันธุ์กันเมื่อ 60 ปีที่ผ่านมา แมวป่ายุโรป เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่พบตามธรรมชาติได้ยากที่สุด เนื่องจากในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา พวกเขามีจำนวนประชากรตามธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสูญพันธุ์ไปจากอังกฤษและเวลส์ ด้วยการแทนที่ของประชากรลูกผสมของ แมวบ้าน และปัจจุบัน แมวป่ายุโรปพบได้เฉพาะที่ราบสูงสกอตแลนด์เท่านั้น สาเหตุคุกคามจำนวนประชากรแมวป่ายุโรป เกิดจากพื้นที่อาศัยตามธรรมชาติลดลง และหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ การผสมข้ามสายพันธุ์กับแมวบ้าน ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นภัยคุกคามแมวป่าที่ยังหลงเหลืออยู่ในสกอตแลนด์ การผสมข้ามสายพันธุ์ทำให้พันธุกรรมดั้งเดิมของสายพันธุ์ค่อย ๆ ลดลง กรณีของแมวป่ายุโรปที่ข้ามมาผสมพพันธุ์กับแมวบ้าน ส่งผลให้ยีนของแมวบ้านถ่ายเทปะปนเข้าไปในประชากรแมวป่า จนในที่สุด ไม่เหลือยีนแมวป่าที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม ประวัติศาสตร์แมวป่าและแมวบ้านในยุโรป นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่พบว่า แมวบ้านในยุโรปสืบเชื้อสายจากแมวป่าตะวันออก ที่เริ่มเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในทุ่งเกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์แถบตะวันออกกลาง และเข้ามาในดินแดนอังกฤษ ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยเดิมของแมวป่ายุโรป ในช่วงประมาณ 2,200 ปี ที่ผ่านมา ส่วนแมวป่ายุโรปในสกอตแลนด์เป็นสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้ตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง หรือประมาณ 10,000 ปีที่แล้ว การศึกษาทางพันธุกรรมพบว่า พวกเขาเป็นประชากรที่อยู่มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของอังกฤษ และอาศัยอยู่ในแถบนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยทั้งแมวป่าและแมวบ้าน แทบไม่เคยผสมข้ามพันธุ์กันเลย จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ การวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร Current […]

ดูแลน้องแมว อย่างไร ในแต่ละวัน

คุณพ่อคุณแม่ทาสแมวหลายท่านอาจเคยสงสัยว่า ในแต่ละวันเราควร ดูแลน้องแมว อย่างไร และควรดูแลในเรื่องใดบ้าง ความรักและความเอาใจใส่ของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อน้องแมว เป็นสายสัมพันธ์ที่สวยงาม และมีคุณค่าต่อจิตใจ วันนี้ คุณหมอก้อย  สพ.ญ. ปิยวรรณ ภู่ระหงษ์ สัตวแพทย์ประจำ PURRfect Cat Hospital จึงได้มาเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการปรนนิบัติน้องแมวในหนึ่งวันให้ฟังว่า ในหนึ่งวันเราควร ดูแลน้องแมว อย่างไร และทำอย่างไรให้แลดูสุขภาพดีตลอดช่วงชีวิตที่เขาอยู่กับเรา  หมอก้อยได้แนะนำวิธีการดูแลพื้นฐาน 4 ข้อ สำหรับน้องแมวทุกตัว ดังนี้ ค่ะ 1. การดูแลเส้นขนและผิวหนัง ระบบปกคลุมร่างกายของน้องแมวทุกตัวประกอบด้วย เส้นขน และผิวหนัง ซึ่งแต่ละสายพันธุ์จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม น้องแมวจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ เรื่องการดูแลเส้นขนและผิวหนังเหมือนกันทุกตัว เส้นขนของน้องแมวที่มีสุขภาพดีจะมีลักษณะนุ่มสลวย เงางาม ไม่แห้งกระด้าง และขนไม่หลุดเป็นหย่อมๆ เมื่อเราใช้มือลูบ หรือใช้แปรงหวีสางเส้นขน การดูแลเส้นขนของน้องแมว หมอก้อยได้แนะนำไว้แบบนี้ค่ะ  สำหรับน้องแมวสายพันธุ์ขนยาว คุณพ่อคุณแม่ควรแปรงขนเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5 – 15 นาที […]

โรคหลอดลมตีบ ในสัตว์เลี้ยง

โรคหลอดลมตีบ (Tracheal Collapse) สามารถพบได้ทั้งในสุนัข และ แมว โดยพบในสุนัขได้มากกว่า เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากหลอดลม (Trachea) เสื่อมประสิทธิภาพลง โรคหลอดลมตีบ ในสัตว์เลี้ยง เกิดจากหลอดลมในระบบทางเดินหายใจยุบตัวลง โดยหลอดลมแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ หลอดลมส่วนคอและหลอดลมส่วนอก (ภายในช่องอก) ทั้งสองส่วนประกอบด้วยกระดูกอ่อนรูปตัวซี (C) โรคหลอดลมตีบเกิดจากความผิดปกติของกระดูกอ่อนโดยตรง หรืออาจเกิดจากปัจจัยรบกวนภายนอก ทำให้เกิดการยุบตัว (เสื่อมสภาพ) ของหลอดลม โดยความรุนแรงมีตั้งแต่เล็กน้อยไปถึงรุนแรง ทำให้สัตว์เลี้ยงเกิดอาการไอเรื้อรัง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วยคือ การหย่อนของผนังกล้ามเนื้อด้านบน ทำให้หลอดลมแคบลง และขัดขวางการไหลเวียนของอากาศ การยุบตัวของหลอดลมแบ่งเป็นระดับ 1 ถึง 4 ตามความรุนแรงของการยุบตัว ท่อหลอดลมแคบลงเล็กน้อย แต่ไม่มีสัญญาณของอาการหายใจลำบาก ลักษณะหลอดลมตีบลงปานกลาง และอาจมีอาการหายใจลำบาก เช่น ไอแห้ง หรือหายใจถี่ หลอดลมตีบอย่างรุนแรงและมีอาการหายใจลำบากชัดเจน เช่น ไอเสียงดัง หายใจมีเสียงหวีด หายใจถี่ หลอดลมตีบสนิท และสัตว์เลี้ยงไม่สามารถหายใจได้ นี่เป็นเหตุฉุกเฉินที่อาจถึงแก่ชีวิตได้ โรคหลอดลมตีบเป็นโรคที่พบได้บ่อยในสุนัข […]

ดูแลน้องแมว อย่างไร ให้ห่างไกลจากโรคไต

โรคไตในแมว เป็นหนึ่งในโรคที่พบได้มากที่สุดในบรรดาอาการเจ็บป่วยของแมว โดยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ดังนั้น เพื่อให้น้องแมวของเรามีสุขภาพที่ดี และห่างไกลจากโรคไต เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไต สาเหตุของโรค รวมไปถึงวิธีการดูแลรักษา และวิธีป้องกัน โรคไตในแมว เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของไต ซึ่งทำหน้าที่กำจัดของเสียในร่างกายของแมว ควบคุมความเป็นกรดด่างในกระแสเลือด ควบคุมความสมดุลของเกลือแร่ รวมไปถึงควบคุมปริมาณน้ำในร่างกาย โรคไตในแมวสามารถแบ่งได้ตามระยะการเกิดโรคแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  1. โรคไตแบบเฉียบพลัน เกิดจากการทำหน้าที่ของไตลดลงอย่างเฉียบพลัน อาการจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แมวมักจะแสดงอาการป่วยภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์หรือไม่เกิน 1 เดือน  โรคไตแบบเฉียบพลันเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากขาดน้ำอย่างรวดเร็ว เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในร่างกาย เช่น FIV FeLV FIP และ Feline Morbillivirus และการได้รับสารพิษต่างๆ ที่มีผลต่อไต เช่น ยาฆ่าแมลงต่าง ๆ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลข้างเคียงจากยาบางชนิด โดยส่วนใหญ่พบว่า แมวที่เลี้ยงแบบปล่อยให้ออกนอกบ้านได้อย่างอิสระ มักมีความเสี่ยงไปสัมผัสกับสารพิษมากกว่าแมวที่เลี้ยงระบบปิด 2. โรคไตแบบเรื้อรัง ที่ทำให้การทำหน้าที่ของไตค่อย ๆ ลดลงทีละน้อย […]

โรคถุงน้ำในไตแมว โรคที่ยังรักษาไม่ได้

ลองสังเกตน้องแมวที่บ้านว่า น้ำหนักลดลง กินน้ำเยอะ ปัสสาวะเยอะ หรือไม่ นี่อาจเป็นสัญญาณของโรคไตเรื้อรังที่เรียกว่า โรคถุงน้ำในไตแมว โรคเกี่ยวกับระบบกำจัดของเสียในแมวมักเกิดขึ้นเนื่องจากไตทำงานผิดปกติ ซึ่งโดยทั่วไปมักเรียกรวม ๆ ว่า โรคไต โดยแบ่งเป็น การเกิดแบบเฉียบพลัน อย่างโรคไตวายเฉียบพลัน และการเกิดแบบเรื้อรัง ที่อาจมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมอย่าง โรคถุงน้ำในไตแมว วันนี้ เรามาเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับ โรคถุงน้ำในไตแมว กันนะคะว่า ลักษณะของโรคเป็นอย่างไร และจะดูแลน้องที่ป่วยเป็นโรคนี้ อย่างไร โรคถุงน้ำในไตแมว มีชื่อเรียกในทางสัตวแพทย์ว่า Polycystic Kidney Disease หรือ PKD เป็นโรคที่เกิดความผิดปกติขึ้นในไตของแมว โดยมีถุงน้ำ หรือถุงซีสต์ หลายถุงแทรกอยู่ในเนื้อไต โรคนี้เป็นโรคทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกได้ โดยลักษณะของโรคมักจะไม่แสดงอาการในช่วงแรกเกิด แต่แมวจะมีภาวะแฝง จนกระทั่งเมื่อน้องแมวเจริญเติบโตมีอายุมากขึ้น ถุงน้ำที่อยู่ในไตของน้องก็จะขยายขนาดตามไปด้วย ทำให้เกิดอาการของโรคเมื่อน้องมีอายุมากแล้ว ความผิดปกติที่มีถุงน้ำขนาดใหญ่จำนวนมากอยู่ภายในไตแมวจะส่งผลให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติ และนำไปสู่ภาวะไตวายเรื้อรัง จนเสียชีวิตในที่สุด โดยจำนวนและระยะเวลาการขยายของถุงน้ำยังไม่มีสามารถวินิจฉัยได้อย่างชัดเจน จะมากหรือน้อย หรือเกิดขึ้นเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับแมวแต่ละตัว ที่ผ่านมา การศึกษาและวิจัยทางสัตวแพทย์พบว่า น้องแมวส่วนใหญ่จะเริ่มแสดงอาการของไตวายเรื้อรังในช่วงอายุประมาณ 7 ปี มีเพียงส่วนน้อยที่พบว่า […]

วิธีดูแลน้องแมว ให้ก้าวสู่วัยผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์แข็งแรง

การเจริญเติบโตของแมวแต่ละช่วงวัย จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนสับสนระหว่าง “ช่วงโตเต็มวัย” กับ “ช่วงเจริญพันธุ์” และอาจส่งผลต่อ วิธีดูแลน้องแมว โดยทั่วไปแล้ว ลูกแมวจะเริ่มเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยเมื่ออายุประมาณ 1 ปี หมายถึงร่างกายได้พัฒนาและเจริญเติบโตเต็มที่ตามลักษณะสายพันธุ์ กล้ามเนื้อแข็งแรง อวัยวะทุกส่วนทำงานได้อย่างสมบูรณ์ แต่ในบางสายพันธุ์ที่มีโครงร่างกายใหญ่ อย่างสายพันธุ์เมนคูน จะเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยประมาณ 15 เดือน ที่ช้ากว่าแมวสายพันธุ์อื่นๆ ส่วนวัยเจริญพันธุ์ คือ ช่วงที่น้องแมวพร้อมสืบพันธุ์ได้ โดยในแมวจะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุประมาณ 4 – 18 เดือน หรือที่เรียกว่า “การเป็นสัดหรือฮีท”  การเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งภาวะร่างกายของแมว น้ำหนักของแมว สายพันธุ์ของแมว และช่วงเวลาหรือฤดูกาลที่มีแสงอาทิตย์ยาวนานอย่าง เช่นฤดูร้อนในพื้นที่เขตหนาว หรือสภาพภูมิอากาศบ้านเรา ก็จะกระตุ้นให้แมวเป็นสัดได้เร็วขึ้น  ในช่วงระหว่างการเป็นสัดหรือฮีท แมวตัวเมียจะแสดงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากปกติ เช่น ส่งเสียงร้องหาคู่ ใช้ตัวถูไถสิ่งของตามพื้นและกลิ้งไปมา แอ่นหลังลงและกระดกก้นขึ้น เบี่ยงหางไปด้านข้างและย่ำเท้าหลังไปมา ลำตัวและหางสั่น หรือเกร็งลำตัว  ระยะเวลาในการเป็นสัดของแมวตัวเมียอยู่ระหว่าง 2 – 14 วัน แบ่งออกเป็น 5 ระยะ […]

โรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท รักษาลูกรักของคุณอย่างเข้าใจ

ในปัจจุบัน ความรักและความเอาใจใส่ของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อสัตว์เลี้ยงแตกต่างจากยุคก่อนที่มองว่าตนเองเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัว สายสัมพันธ์และการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงจึงเกิดเป็นกระแสการเลี้ยงดูเสมือนว่าพวกเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว การเลือกสรรสิ่งต่างๆ ให้สัตว์เลี้ยงในยุคนี้ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน และผู้คนก็ตื่นตัวกันมากเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยง ไม่เพียงแค่เลี้ยงให้มีชีวิตรอด แต่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง และแบ่งปันชีวิตที่มีคุณภาพร่วมกัน หนึ่งในความพร้อมที่คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดี ก่อนนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาดูแล คือความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล เมื่อสัตว์เลี้ยงเกิดความเจ็บป่วย ดังนั้น สถานพยาบาลสัตว์เลี้ยง จึงเป็นสถานที่ที่คุณพ่อคุณแม่ฝากความหวังไว้ เมื่อต้องนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปรับการรักษา ด้วยปัจจัยเรื่องความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ บวกกับความเอาใจใส่ต่อสัตว์เลี้ยงที่มีมากขึ้น ได้ผลักดันให้สถานพยาลสัตว์เลี้ยงหลายแห่งต้องเร่งปรับตัว และสร้างมาตรฐานการรักษาที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังต้องมีบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเพื่อรองรับความต้องการด้านอื่นๆ ด้วย โรงพยบาลสัตว์คชาเว็ท เป็นหนึ่งในสถานพยาบาลสัตว์เลี้ยงที่มองเห็นความต้องการในจุดนี้ และด้วยความเข้าใจเรื่องการรักษาสัตว์ที่มีประสบการณ์ ทางโรงพยาบาลฯ จึงพร้อมมอบการรักษาและบริการให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจร ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท โรงพยาบาลสัตวคชาเว็ท เดิมชื่อโรงโรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา ก่อตั้งครั้งแรกปี 2535 เป็นคลินิกขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในห้างจัสโก้ บนถนนรัชดาภิเษก โดยเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไป หลังจากดำเนินกิจการมาจนถึงปี 2554 ทางผู้บริหารได้ตัดสินใจย้ายที่ตั้งไปยังอาคารพาณิชย์บนถนนรัชดาภิเษก เพื่อขยายพื้นที่ไว้รองรับกับจำนวนผู้ใช้บริการที่มากขึ้น และขยายเป็นโรงพยาบาลสัตว์ขนาดกลาง ที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไป และการผ่าตัด  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ปี 2559 น.สพ.วริทธิ์วงศ์ ลิขิตชัยกุล และ สพ.ญ.วัลลิยา กาญจนพงศ์กิจ คุณหมอนักบริหารทั้ง […]

แมวใช้กลิ่นสื่อสาร อย่างไร

บางครั้ง คุณพ่อคุณแม่น้องแมวพบว่า แมวเอาตัวมาถูไถไปมาตามลำตัวและเสื้อผ้าของเรา การแสดงออกเช่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการสื่อสารที่ แมวใช้กลิ่นสื่อสาร กับมนุษย์ การสื่อสารในสัตว์เป็นหนึ่งในกลไกตามธรรมชาติ เพื่อคงความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ และเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงที่วิวัฒนาการเข้ามาอยู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนาน พวกเขาก็ต้องการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น แมวใช้กลิ่นสื่อสาร กับสมาชิกในบ้าน และแมวด้วยกันเอง สุนัขส่งเสียงเห่าหอน และแสดงท่าทางที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นต้น แมวใช้กลิ่นสื่อสารในชีวิตประจำวันเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้าง สพ.ญ.ปิยวรรณ ภู่ระหงษ์ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลแมว PURRfect Cat Hospital กล่าวว่า แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กลิ่นสื่อสารเพื่อแสดงการทักทาย การวางอาณาเขต แสดงความเป็นเจ้าของ และความเป็นศัตรู การสื่อสารด้วยกลิ่นเป็นวิธีการสื่อสารในแมวที่มีความคงทนมากกว่าวิธีอื่น ด้วยโครงสร้างทางร่างกายของแมวที่มีต่อมกลิ่นอยู่หลายตำแหน่ง เช่น บริเวณโคนหาง บริเวณผิวหนังรอบหัวและหนวด รวมไปถึงบริเวณฝ่าเท้า เป็นต้น คุณพ่อคุณแม่จึงพบว่าน้องแมวแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่พยายามใช้กลิ่นสื่อสารกับแมวกับมนุษย์ และแมวด้วยกันเอง การสื่อสารโดยการใช้กลิ่น สพ.ญ.ปิยวรรณ กล่าวว่า “น้องแมวจะแสดงพฤติกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่ การถูไถ (Rubbing) การข่วนวัตถุ (Scratching) และการใช้สิ่งขับถ่าย (Excrement marking)” เหล่านี้คือคำอธิบายพฤติกรรมการใช้กลิ่นของน้องแมว […]

สัญญาที่จะส่งมอบความสุขให้กับสมาชิกสุดพิเศษ

จุดเปลี่ยนของวงการอสังหาฯ ยกระดับความสุขด้วยการมอบสัญญาที่มีคุณค่าและน่าจดจำให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้­ เพราะสมาชิกในครอบครัวคือส่วนสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายมากยิ่งขึ้น เราจึงอยากให้สัญญาว่า เราจะดูแลพวกเขาให้ดีที่สุด..ตลอดไป สำหรับหลาย ๆ คน การนิยามของคำว่า “ครอบครัว” อาจไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัว “บุคคล” อีกต่อไป แต่ยังหมายรวมไปถึง “สัตว์เลี้ยง” ที่เข้ามาเติมเต็มคำว่าครอบครัวให้สมบูรณ์ได้  ในยุคสมัยใหม่ กระแสการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นสมาชิกในครอบครัวได้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว โดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญ่ ที่หลายคนเลือกใช้ชีวิตอยู่ในสถานะโสด หรือไม่มีลูก และด้วยข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ในเมือง การเลือกที่พักอาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมอาจจะสอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเช่นกัน ปัจจัยเรื่องพฤติกรรมของคนเมือง จึงเป็นปัจจัยหลักที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ความสนใจ และนำไปเป็นโจทย์สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ตรงกับความต้องการของผู้ที่กำลังมองหาที่พักอาศัย ในช่วงที่ผ่านมา ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ให้ความสำคัญเรื่องการออกแบบคอนโดมิเนียมให้เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง หรือ Pets Friendly มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแส Pets Humanization แค่คำว่า “เป็นมิตร” ยังไม่พอ การยกระดับที่อยู่อาศัยจึงจำเป็นต้องพิจารณาความสุข ที่สามารถแบ่งปันร่วมกันได้ระหว่างผู้คนและสัตว์เลี้ยงด้วย ดังนั้น ที่อยู่อาศัยของคุณพ่อคุณแม่สัตว์เลี้ยงจึงไม่ใช่แค่เรื่องการอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้อีกต่อไป แต่พวกเค้าต้องการ การออกแบบอย่างเป็นรูปธรรมให้ทุกจังหวะการใช้ชีวิตของคุณพ่อคุณแม่สอดคล้องไปกับรูปแบบพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงในทุกมิติ  สัตว์เลี้ยงก็ไม่ต่างจากมนุษย์ ที่มีความรู้สึกและความต้องการเหมือนกับเรา คุณพ่อคุณแม่ที่มีสัตว์เลี้ยงในยุคปัจจุบัน ต่างคำนึงถึงความต้องการของสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก เช่น เราจะออกแบบบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง เราจะให้อาหารอย่างไรให้น้องๆ สุขภาพดี หรือเราจะพาน้องๆ ออกไปวิ่งเล่นที่ไหนได้บ้าง […]

ทำไม ลิ้นของแมว หยาบเหมือนกระดาษทราย

รู้หรือไม่ทำไม ลิ้นของแมว ถึงหยาบและมีหนาม ทาสแมวทั้งหลายอาจเคยสงสัยว่า เมื่อน้องแมวมาเลียตัวเรา ทำไมจึงรู้สึกสากเหมือนเอากระดาษทรายมาถูตัว และหากใช้มือเปิดดูภายในบริเวณช่องปากแมว จะพบว่าบริเวณ ลิ้นของแมว จะมีลักษณะคล้ายตุ่มหนามเล็ก ๆ กระจายอยู่เต็มบริเวณด้านบนของลิ้น เหล่านักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาวิจัยจนค้นพบว่า ลิ้นของแมวเป็นอวัยวะที่น่าทึ่ง เพราะมีความสำคัญหลายอย่างนอกเหนือไปจากการรับรสอย่างเช่นในมนุษย์เรา ตามการศึกษาวิจัย ลิ้นของแมว มีลักษณะอย่างไร หากเราสังเกตที่ลิ้นของแมวด้วยตาเปล่า เราจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นเส้นขนคล้ายหนาวเล็กๆ หลายชิ้นเรียงกัน แต่ละชิ้นมีปลายแหลมชี้ไปทางด้านในลำคอ โครงสร้างเล็กเรียวนี้เรียกว่า “ปุ่มลิ้น” หรือ Papillae ซึ่งมีเคราตินเป็นส่วนประกอบ โดยเคราตินเป็นโปรตีนชนิดเดียวกันกับที่พบในเส้นผมและเล็บของมนุษย์ ความน่าสนใจของโครงสร้างลิ้นลักษณะนี้ นักวิทยาศาสตร์พบว่า ลิ้นที่มีหนามสามารถพบได้ในสัตว์ตระกูลแมวป่าทั้งหมด เช่น เสือคูการ์ เสือดาวหิมะ เสือโคร่ง และสิงโต เป็นต้น 3 เหตุผลที่ลิ้นแมวหยาบคล้ายกระดาษทราย เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างของลิ้นแมว จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า เมื่อแมวมาเลียมือเรา เราจึงรู้สึกเหมือนเอากระดาษทรายมาถูมือ แล้วโครงสร้างลักษณะนี้ทำไมจึงพบในแมว เมื่อแมวใช้ลิ้นเลียขนตัวเอง เหมือนพวกเรากำลังแปรงขนให้ตัวเอง ปุ่มลิ้นนับหลายร้อยหลายพันชิ้นที่อยู่บนลิ้นของแมวเปรียบมือซี่หวีถี่ๆ โดยตำแหน่งปลายแหลมของตุ่มลิ้นสามารถแทรกผ่านเส้นขนที่ปกคลุมร่างกายได้ รวมถึงยังมีท่อขนดาเล็กในตุ่มลิ้นที่สามารถดูดกลับน้ำลายในช่องปากได้ การเลียขนตัวเอง หรือ grooming มีจุดประสงค์หลายอย่าง ซึ่งแมวส่วนใหญ่ใช้เวลากว่าหนึ่งในสี่ของชีวิตประจำวันเพื่อเลียขนตัวเอง เพื่อให้กำจัดแมลงรำคาญ […]

ฟาร์มแมวไทย ที่เกิดจากความรักของนักเพาะพันธุ์รุ่นใหม่

“จากวันนั้นที่เราไม่มีความรู้เรื่องแมวไทยเลย ตอนนี้ ฟาร์มแมวไทย ของเรามีแมวไทยสายพันธุ์ใหม่ ที่เราพัฒนาขึ้นมาได้จนกลายเป็นพันธุ์แท้ เป็นความภูมิใจที่ได้รักษามรดกที่มีลมหายใจ” คุณพี-สุเมธ อุบลวิรัตนา เจ้าของบ้านแมวไทยพีพี (PP Thai Cattery) กล่าว ความนิยมการเลี้ยงแมวในยุคปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเติบโตตามไปด้วย โดยหนึ่งในนั้นคือ ฟาร์มแมวไทย ที่เจ้าของฟาร์มระดับพ่อแม่พันธุ์สายประกวด บอกกับบ้านและสวน Pets ว่า ตอนนี้ ทาสแมวขอจองลูกแมวตั้งแต่อยู่ในท้องเลยทีเดียว แม้ว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้นำเข้าแมวหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วโลก และได้รับความนิยมจากทาสแมวอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ความนิยมของคนไทยต่อ “แมวไทยโบราณ” ก็ยังคงอยู่เสมอมา  ส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือที่เข้มแข็งของสมาคมแมวไทยโบราณนานาชาติ หรือ TIMBA ที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์แมวไทยที่ตรงตามลักษณะในตำราให้ยังอยู่คู่กับคนไทย อีกหนึ่งส่วนที่มีบทบาทสำคัญเรื่องการอนุรักษ์แมวไทยโบราณ คือนักเพาะพันธุ์แมวไทย ที่ได้รักษาคุณค่าของชาติผ่านการเลี้ยงดู และการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ ที่มีลักษณะตามมาตรฐานแมวไทย เพื่อให้เป็นเสมือนแหล่งรวบรวมพันธุกรรมคุณภาพ สำหรับการสืบทอดมรดกทางพันธุกรรมนี้ไปยังยังรุ่นต่อไป บ้านและสวน Pets ได้รับเกียรติอย่างสูงที่ได้พูดคุยกับ คุณพี-สุเมธ อุบลวิรัตนา เจ้าของบ้านแมวไทยพีพี (PP Thai Cattery) หนึ่งในนักเพาะพันธุ์แมวไทย ที่ดูแลแมวไทยมาตรฐานครบทุกสายพันธุ์ และยังเป็นคนแรก ๆ ในประเทศไทย […]

จากคนที่ไม่รู้จัก บูลล์เทอร์เรีย สู่เจ้าของฟาร์มระดับแชมป์

“พี่เข้าวงการนี้เพราะผู้ชาย ถึงวันนี้ ผู้ชายไม่อยู่แล้ว แต่ บูลล์เทอร์เรีย ยังอยู่กับพี่ และพี่มีความสุขมาก” คุณฟ้า กล่าวกับบ้านและสวน Pets ระหว่างการสัมภาษณ์ พร้อมใบหน้า และแววตาที่มีความสุข และมีบูลล์เทอร์เรียวิ่งป่วนอยู่เป็นระยะ คุณฟ้า – สถิดาพร สุคนธมัต เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ บูลล์เทอร์เรีย มานานกว่า 18 ปีแล้ว และปัจจุบันเป็นเจ้าของ บูลบัสเตอร์ ฟาร์มเพาะพันธุ์บูลล์เทอร์เรียระดับแชมป์ของประเทศไทย แต่ก่อนหน้านี้ คุณฟ้าเคยเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์เยอรมันเชเพิร์ด และสุนัขบางแก้ว ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีพลังล้นเหลือเช่นกัน “พี่คิดว่า สุนัขที่เราเลี้ยงสะท้อนตัวตนบางอย่างของผู้เลี้ยงได้ อย่างพี่เป็นคนที่มีพลังขับเคลื่อนตลอดเวลา สุนัขที่พี่เลือกเลี้ยงก็เลยเป็นพันธุ์ที่มีพลังเล่นกับเราได้ทั้งวัน” หลังจากที่มีผู้แนะนำให้รู้จักกับสุนัขบูลล์เทอร์เรีย “ตอนนั้น เราไม่รู้จักบูลล์เทอร์เรีย แต่คิดว่าน่าจะรับมาเลี้ยงได้ เพราะเคยมีประสบการณ์เลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญมาก่อน” คุณฟ้ากล่าว และเสริมว่า “แต่พอรับมาจริง ๆ แล้วคนละเรื่องเลย เราไปรับมาถึงบ้านวันแรก น้องไม่ฟัง และวิ่งไปทั่วตลอดเวลา” หลังจากเห็นพฤติกรรมของบูลล์เทอร์เรียแล้ว คุณฟ้าเครียดมาก และกังวลว่า จะจัดการเรื่องการดูแลน้องอย่างไร จึงจำเป็นต้องมานั่งพิจารณาใหม่ เพราะการรับน้องเข้ามาในบ้านแล้ว นั่นหมายความว่า เขาคือหนึ่งชีวิตที่ผู้เลี้ยงต้องรับผิดชอบ […]

โรคระบบประสาทในสัตว์เลี้ยง ที่พบได้บ่อย

ความเจ็บป่วยในสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับความเจ็บป่วยของมนุษย์ แตกต่างกันตรงที่ สัตว์เลี้ยงไม่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้โดยตรง โดยสัตวแพทย์ และคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้วิธีการสังเกตอาการ เพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น ซึ่งบางโรคก็ต้องพิจารณาอาการอื่นๆ ร่วมด้วย โดยเฉพาะ โรคระบบประสาทในสัตว์เลี้ยง เมื่อสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยเข้ามารักษากับสัตวแพทย์ การวินิจฉัยเบื้องต้นที่สัตวแพทย์มักใช้เป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็น โรคระบบประสาทในสัตว์เลี้ยง หรือไม่ คือการพิจารณาอาการที่ผิดปกติ ร่วมกับระยะเวลาที่เกิดความผิดปกติ โดยอาการที่ร่างกายมักแสดงออกส่วนใหญ่จะเกิดความปกติของท่าทาง หรือการเคลื่อนไหว  หลังจากพบความผิดปกติของการเคลื่อนไหว หรือท่าทาง สัตวแพทย์จะวินิจฉัยโรคในลำดับต่อไป เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้น ด้วยวิธีการตรวจทางระบบประสาท เพื่อกำหนดตำแหน่งของจุดที่ผิดปกติ แล้วเลือกวิธีการรักษา หรือวินิจฉัยเพิ่มเติม และประเมินโรคที่อาจเกิดขึ้นต่อไป โรคระบบประสาทที่พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยง 1. ลมชัก หรือการชักในสัตว์เลี้ยง  โรคลมชักในสัตว์เลี้ยง เป็นโรคระบบประสาทที่พบได้บ่อย และไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร อาการชักสามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะจุด เช่น กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุก กระพริบตาเป็นจังหวะ หัวสั่น และกล้ามเนื้อขากระตุก ไปจนถึงระดับความรุนแรงที่อันตราย อย่างการชักเกร็งทั้งตัว และหมดสติ โดยสาเหตุการเกิดโรคลมชักในสัตว์เลี้ยงเป็นไปได้ทั้ง  – กรรมพันธุ์  ที่ผ่านมา สัตวแพทย์พบว่า กรรมพันธุ์เป็นสาเหตุประมาณร้อยละ 60 ของการเกิดโรคลมชักในสัตว์เลี้ยง ซึ่งสัตว์เลี้ยงที่มีกรรมพันธุ์โรคลมชักจะแสดงอาการในช่วงอายุ 6 เดือน – […]

โรคเอดส์แมว หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว

โรคเอดส์แมว เป็นหนึ่งโรคที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่วนใหญ่การแพร่ระบาดจากแมวสู่แมวมักเกิดขึ้นในกลุ่มแมวจร และแมวที่เลี้ยงในระบบเปิดไปรับเชื้อจากแมวที่อยู่ภายนอกบ้าน โรคเอดส์แมว หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว เกิดกจาการติดเชื้อ Feline immunodeficiency virus (FIV) ในกลุ่ม retrovirus ซึ่งมีกระบวนการก่อโรคคล้ายกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์ อย่างไรก็ตาม โรคเอดส์แมวก็ไม่สามารถแพร่ระบาดสู่คนได้ ปัจจุบัน สัตวแพทย์และนักวิจัยได้คนพบเชื้อ FIV ทั้งหมด 6 สายพันธุ์ย่อย คือ A , B , C , D , E และ F โดยในประเทศไทย พบว่า สายพันธุ์ย่อย D แพร่กระจายมากที่สุด และยังพบความชุกชุมของโรคสูงในกลุ่มแมวจร แมวที่เลี้ยงในระบบเปิด และแมวเพศผู้ ที่มีพฤติกรรมต่อสู้กับแมวตัวอื่น เพื่อแย่งอาณาเขต จึงเกิดการแพร่เชื้อระหว่างการกัดกัน หลังจากแมวได้รับเชื้อ FIV เข้าสู่ร่างกาย เชื้อไวรัสจะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายแมวต่ำลง และแสดงอาการของโรคตามมา โดยแบ่งระยะของอาการเป็น 4 ระยะ คือ ระยะเฉียบพลัน […]

ช่างท๊อป ด็อกอาร์ท กับชีวิตบนเส้นทางธุรกิจสัตว์เลี้ยง

ช่างท๊อป ด็อกอาร์ท จากคนที่เคยผิดพลาดเรื่องการใช้ชีวิต สู่เจ้าของแบรนด์อาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยง ที่มีผู้ติดตามหลักล้าน ช่างท๊อป ด็อกอาร์ท หรือท๊อป-ภานุพงศ์ จงจิตร เป็นเจ้าของร้านอาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากคลิปวิดีโอระหว่างการทำงานกับน้องหมาน้องหมาน้องแมว ที่สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของผู้คน จนได้รับความนิยม ทำให้ปัจจุบันเฟซบุ๊กของเขามีผู้ติดตามกว่าล้านคน ย้อนกลับไปเมื่อปี 2004 เด็กหนุ่มชาวนครศรีธรรมราชได้เดินทางมาศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครฯ และด้วยข้อจำกัดเรื่องการเงิน เขาต้องทำงานเสริมเพื่อจัดหาค่าใช้จ่ายให้เพียงพอสำหรับชีวิตในเมืองหลวง “เริ่มต้นชีวิตในกรุงเทพฯ ผมได้เข้าทำงานบริการในร้านอาหาร แต่รู้สึกว่าจะไม่เหมาะกับตัวตนของเรา จึงอยากเปลี่ยนงานใหม่” ช่างท๊อปเล่าเกี่ยวกับชีวิตตัวเองในช่วงที่ต้องทำงานและเรียนไปด้วย และเสริมว่า “ผมจึงลองเดินหางานใหม่ที่เหมาะกับเรามากกว่า และได้เห็นป้ายประกาศรับสมัครคนอาบน้ำสุนัข ของร้านอาบน้ำตัดแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า” หลังจากโทรศัพท์ไปตามข้อมูลที่ให้ไว้บนป้ายประกาศ และจบบทสนทนา ทางร้านให้ช่างท๊อปเริ่มงานได้ทันที ในขณะที่ตอนนั้น เขาไม่มีประสบการณ์การทำงานบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเลย และนี่คือจุดเริ่มต้นชีวิตบนเส้นทางการให้บริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง “วันแรกที่เริ่มงานผมสอบถามทางร้านว่า ‘อาบน้ำน้องหมาเสร็จแล้ว จะเอาน้องไปตากแดดทีไหนครับ’ ” ช่างท๊อปเล่าถึงความไม่มีประสบการณ์ในตอนนั้น เพราะว่า ที่ต่างจังหวัด ช่างท๊อปเคยอาบน้ำให้สุนัข และนำน้องไปเช็ดตัวตากแดดเพื่อให้ขนแห้ง ช่วงแรก เขาบรรยายายถึงความรู้สึกท้อใจต่อการทำงานในร้านอาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยงว่า เขาอาจจะไม่สามารถทนทำงานนี้ได้ตลอดแน่นอน เพราะไม่คุ้นชินกับกลิ่น และขนของสุนัขที่ปลิวฟุ้งไปทั่วร้าน อย่างไรก็ตาม เขาก็ทำงานที่ร้านอาบน้ำตัดขนแห่งนี้ได้ครบหนึ่งปี และจุดนั้น เขาค้นพบตัวเองว่า ตัวเองมีความชอบในสิ่งที่กำลังทำอยู่ จึงตัดสินใจหยุดเรียน […]