รวม 10 กลยุทธ์ อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้าน ให้เป็นมิตรที่ดีต่อกันไปนานๆ

เพื่อให้การ อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้าน ด้วยความเป็นมิตรที่ดีต่อกันไปนาน ๆ การเอาใจเขามาใส่ใจเราน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ด้วย 10 วิธีที่เรานำมาฝาก

สวนเรียกนก BIRD’S HOUSE

ไอเดียออกแบบสวน เพื่อเชื้อเชิญนกมาขับขานเพลงเพราะๆ ให้คุณฟังถึงระเบียงห้อง

มีเพื่อนบ้านดี ชีวิตก็ดีตาม

แม้ในสังคมเมืองที่มีปะชากรแน่นหนาและต่างก็ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ แต่มิตรภาพของเพื่อนบ้านก็สามารถงอกงามได้ เพียงแค่เราทำกิจกรรมดีๆ ให้เกิดขึ้น…