ต้นพะยอม

ต้นพะยอม กะยอม/พะยอมดง/พะยอมทอง/สุกรม/White Meranti ชื่อวิทยาศาสตร์: Shorea roxburghii G.Don วงศ์: Dipterocarpaceae ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ ความสูง: 15 – 30 เมตร ทรงพุ่ม: รูปไข่หรือกรวยคว่ำ ลำต้น: เปลือกสีเทาเข้มแตกเป็นร่องตามยาว ใบ: ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปรีหรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 3 – 7.5 เซนติเมตร ยาว 8 – 15 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือเป็นติ่งสั้น โคนใบมน ใต้ใบมีขนนุ่ม เห็นเส้นใบชัดเจน ดอก: ดอกเป็นช่อแยกแขนงออกที่ปลายกิ่ง โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5 กลีบ เรียงเวียนแบบกังหัน กลีบดอกเชื่อมติดกันและร่วงง่าย กลีบเลี้ยงขยายขนาดเป็นปีกและติดทนนานจนเป็นผล ดอกสีขาว บานพร้อมกันหรือทยอยบานทั้งช่อ ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วงเย็น ออกดอกเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ผล: ผลรูปกระสวย มีปีกยาว […]

ข้าวหลามดง

ปอขี้แฮด ชื่อวิทยาศาสตร์: Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Bân วงศ์: Annonaceae ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ ความสูง: 4 – 8 เมตร พุ่ม: โปร่ง ลำต้น: มีเปลือกหนาสีเทาอมดำ ใบ: ใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนาน กว้าง 3 – 4 เซนติเมตร ยาว 10 – 16 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม แผ่นใบหนาแข็ง ดอก: ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อกระจุก 1 – 5 ดอกตามลำต้น กิ่งแก่ หรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกอ่อนสีเขียว เมื่อบานเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนวลหรือสีชมพู กลีบเลี้ยงหนา กลีบดอกรูปไข่เรียงเป็นสองชั้น ชั้นละ 3 กลีบ กลีบหนาแข็งและบิดเป็นคลื่น กลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกเดือนเมษายน – […]

สะเดา

กะเดา/สะเลียม/Siamese Neem Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton วงศ์ : Meliaceae ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ ความสูง: สูงได้ถึง 15 เมตร ลำต้น: เปลือกต้นแตกเป็นร่อง ใบ: ประกอบแบบขนนก ปลายคี่ ใบย่อย รูปไข่แกมรูปรี ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยักฟันเลื่อย ยอดอ่อนสีแดงเรื่อ ดอก: ออกเป็นช่อแยกแขนงที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกสีขาว กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้และเพศเมียสีเหลือง ทยอยบานจากโคนไปยังปลายช่อ ผลิบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ผล: กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 – 2 เซนติเมตร เมื่อสุกมีสีดำ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง […]

พฤกษ์

กาไพ/จ๊าขาม/จามจุรีสีทอง/มะขามโคก/มะรุมป่า/Indian Walnut/ Siris ชื่อวิทยาศาสตร์: Albizia lebbeck (L.) Benth. วงศ์: Leguminosae-Mimosoideae ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ ความสูง: สูงได้ถึง 25 เมตร ทรงพุ่ม: รูปร่มแผ่กว้าง ลำต้น: เปลือกต้นขรุขระ สีเทาเข้ม และแตกเป็นร่อง ใบ: ประกอบแบบขนนกสองชั้นปลายคู่ มีใบย่อย 2 – 5 คู่ รูปขอบขนาน ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจุกออกตามยอด เกสรสีขาวเห็นเด่นชัด ผลิบานในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ในช่วงเช้า ผล: ฝักแบนยาว ภายในมีเมล็ดแบนรี 4 – 12 เมล็ด อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี น้ำ: น้อย-ปานกลาง แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด […]

ผักติ้ว

ติ้วขาว/ติ้วส้ม/แต้วหอม ชื่อวิทยาศาสตร์: Cratoxylum formosum (Jack) Dyer วงศ์: Clusiaceae (Guttiferae) ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ ทรงพุ่ม: กลม ความสูง: สูงได้ถึง 25 เมตร ลำต้น: เปลือกสีน้ำตาลไหม้ แตกเป็นสะเก็ด ใบ: เดี่ยว รูปรีแกมรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน ออกตรงข้าม ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ยอดใบอ่อนมีสีแดงเรื่อ แผ่นใบเป็นมัน ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจุกออกที่ซอกใบ ผลิดอกหลังจากผลัดใบหมดทั้งต้นในช่วงฤดูหนาว กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ กลีบดอกสีขาวถึงชมพูอ่อน ปลายกลีบมีขนนุ่ม เกสรเพศผู้จำนวนมากและมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับ ไม่ทนน้ำท่วมขัง นิยมแยกต้นที่เกิดจากรากมาปลูกใหม่ เพราะโตเร็วกว่าเพาะเมล็ด ♦ ยอดและดอกอ่อนมีมากในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาว […]

ติ้วเกลี้ยง

 ขี้ติ้ว ติ้วแดง ติ้วใบเหลี่ยม ติ้วมอน ชื่อวิทยาศาสตร์: Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume วงศ์: Clusiaceae (Guttiferae) ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ ความสูง: สูงได้ถึง 30 เมตร ทรงพุ่ม: ค่อนข้างกลม ลำต้น: ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลมปกคลุมห่าง ๆ ทุกส่วนมีน้ำยางสีเหลือง ใบ: เดี่ยว รูปใบรี ออกตรงข้ามปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบบาง ยอดใบอ่อนมีสีแดงเรื่อ มีขนนุ่มปกคลุมหลังผลัดใบจะผลิดอก ดอก: ออกเป็นกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง มีกลีบดอก 5 กลีบ สีชมพูอมแดง เกสรเพศผู้จำนวนมากและมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ผล: เมื่อแก่แตกออกเป็น 3 พู สีดำ เมล็ดมีปีกบาง ๆ ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: […]

จิกนา

กระโดนทุ่ง/กระโดนน้ำ/ตอง/ปุยสาย/Indian Oak ชื่อวิทยาศาสตร์: Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. วงศ์: Lecythidaceae ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ ความสูง: สูงได้ถึง 13 เมตร ทรงพุ่ม: แผ่กว้าง ลำต้น: มีเนื้อไม้ เปลือกต้นสีน้ำตาลแตกเป็นร่อง ใบ: เดี่ยว รูปใบหอกกลับถึงรูปไข่กลับ ออกเวียนสลับปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยักฟันเลื่อย ยอดอ่อนสีแดงเป็นมัน ดอก: ช่อดอกออกเป็นช่อกระจะที่ปลายยอด ห้อยลง ดอกเล็ก กลีบดอกสีขาวเกสรสีแดงมักร่วงง่ายพร้อมกลีบดอก มีจำนวนมาก ผล: รูปกระสวย ขนาดประมาณ 6 เซนติเมตร เมล็ดรูปไข่ มีเมล็ดเดียว อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง ถ้าปลูกในที่แล้งต้นจะโตช้าและแคระแกร็น แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกริมน้ำหรือศาลาในสวน เพราะรากช่วยยึดตลิ่งไม่ให้พัง ยอดอ่อนกินเป็นผักสดกับอาหารที่มีรสจัดหรือรสเปรี้ยว […]

กระพี้จั่น

 ปี้จั่น/พี้จั่น ชื่อวิทยาศาสตร์: Millettia brandisiana Kurz วงศ์: Leguminosae-Papilionoideae ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ ความสูง: สูงถึง 20 เมตร ทรงพุ่ม: กลม ลำต้น: มีเปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นสะเก็ด ใบ: ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อย 7 – 21 คู่ รูปรีหรือรูปไข่ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม ยอดอ่อนมีสีแดง แผ่นใบบางสีเขียวเข้มใต้ใบสีเขียวนวล ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจะออกตามกิ่งพร้อมผลิใบใหม่ ดอกแบบดอกถั่ว สีม่วงอมชมพู ผล: เป็นฝักแบน ปลายฝักแหลมเป็นจะงอย ภายในมีเมล็ดกลมแบนสีน้ำตาลเข้ม ดิน: ดินร่วนปนทราย น้ำ: ปานกลาง ทนแล้งได้ดี แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นไม้ประดับสวนเพื่อให้ร่มเงาและมีดอกสวยงาม แต่ไม่ควรปลูกในสนามเด็กเล่น เพราะปลายฝักแหลมอาจเป็นอันตรายได้ ♦ ยอดอ่อนนิยมกินเป็นผักสดจิ้มน้ำพริก ใส่ในแกงหรือยำได้ มีมากช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ♦ เป็นผักรสฝาดมัน มีสรรพคุณแก้เส้นเอ็นพิการ […]

หูกระจง

แผ่บารมี/หูกวางแคระ ชื่อวิทยาศาสตร์: Terminalia ivorensis Chev. วงศ์: Combretaceae ประเภท: ไม้ต้น ผลัดใบ ความสูง: 15 – 20 เมตร ทรงพุ่ม: ทรงพุ่มโปร่ง แตกกิ่งเป็นชั้น แต่ละชั้นห่าง 0.50 – 1 เมตร ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวค่อนข้างเรียบ มีรอยแตกเล็กน้อย ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับถี่ รูปไข่กลับขนาดเล็ก กว้าง 1 – 1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5 – 3 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบ สีเขียวเป็นมัน ดอก: ขนาดเล็กสีขาว ดูกลืนไปกับทรงต้น มักมองไม่เห็นถ้าไม่สังเกต ผล: ขนาดเล็ก รูปไข่หรือทรงรี อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทุกประเภท […]

มธุรดา

รุ่งอรุณ/Chinese Trumpet Vine ชื่อวิทยาศาสตร์: Campsis grandiflora (Thunb.)K.Schum. วงศ์: Bignoniaceae ประเภท: ไม้พุ่มกึ่งเลื้อยขนาดกลาง อายุหลายปี ผลัดใบ ลำต้น: เลื้อยได้ไกลประมาณ 6 เมตร มีรากพิเศษออกเป็นกระจุกรอบข้อ ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ออกตรงข้าม ใบย่อย 4 – 5 คู่ รูปไข่กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 4 – 7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักฟันเลื่อย ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายยอด ดอกย่อย 4 – 10 ดอก รูปกรวย กลีบดอกสีส้มอมแดง โคนดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแผ่ออกเป็น 5 กลีบ ขอบกลีบหยักเล็กน้อย ออกดอกตลอดปี ผล: ไม่ติดผล […]