พฤกษ์

กาไพ/จ๊าขาม/จามจุรีสีทอง/มะขามโคก/มะรุมป่า/Indian Walnut/ Siris
ชื่อวิทยาศาสตร์: Albizia lebbeck (L.) Benth.
siris2วงศ์: Leguminosae-Mimosoideae
ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ
ความสูง: สูงได้ถึง 25 เมตร
ทรงพุ่ม: รูปร่มแผ่กว้าง
ลำต้น: เปลือกต้นขรุขระ สีเทาเข้ม และแตกเป็นร่อง
ใบ: ประกอบแบบขนนกสองชั้นปลายคู่ มีใบย่อย 2 – 5 คู่ รูปขอบขนาน
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจุกออกตามยอด เกสรสีขาวเห็นเด่นชัด ผลิบานในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ในช่วงเช้า
ผล: ฝักแบนยาว ภายในมีเมล็ดแบนรี 4 – 12 เมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: เป็นพรรณไม้ประจำจังหวัดมหาสารคาม หากปลูกเป็นไม้ประดับควรปลูกในพื้นที่กว้าง เนื่องจากมีทรงพุ่มขนาดใหญ่ ยอดอ่อน ช่อดอกอ่อน และฝักอ่อนกินเป็นผักสด ต้มกินกับน้ำพริกหรืออาหารรสจัดต่าง ๆ หรือใส่ในแกงเลียง แกงผักรวมใส่ปลาย่าง มีมากในฤดูร้อน ยอดอ่อนมีรสมัน ช่วยเจริญอาหาร