"บ้านริมเขา" ทึบภายนอก โปร่งภายใน

พื้นที่เหนือระดับทะเล 70 เมตรบนเกาะพงันคือที่ตั้งของ บ้านริมเขา หลังนี้ ด้วยรูปทรงราวกับกล่องขนาดใหญ่ อีกทั้งออกแบบให้ผนังฝั่งตะวันตกและตะวันออกเป็นผนังทึบ เพื่อช่วยลดความจ้าของแสงแดด มองผ่านๆจึงดูเหมือนแท่งหินที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบซึ่งเป็นเนินเขา

ร่มเย็นด้วยร่มไทร

 เราออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางโป่งแยง ซึ่งเป็นเส้นทางคดเคี้ยวที่เลาะไปตามแนวภูเขา

ธรรมชาติ ในบ้าน

          เจ้าของบ้านหลังนี้ชื่นชอบธรรมชาติและดอกไม้หอม จึงเจาะจงให้สถาปนิกออกแบบบ้านภายใต้แนวคิด “Outdoor Living” และกำหนดพื้นที่ของห้องต่างๆในจุดที่เธอต้องการ           “ที่นี่อากาศดี ไม่ควรนั่งในบ้านทั้งวัน อุณหภูมิบริเวณนี้เคยวัดได้ต่ำสุดประมาณ 17 – 18 องศาเซลเซียส”           คงเป็นเพราะตัวบ้านตั้งอยู่บนยอดเนินของเขาที่ไม่สูงนัก แต่ก็อยู่เหนือระดับทะเลประมาณ 272 เมตร           “ใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่เด็กๆ คิดกันกับกลุ่มเพื่อนๆ ว่าอยากมี Beach Resort ที่เมืองไทย จะมากันทุก 3- 4 เดือน จ้างผู้จัดการทำงานประจำ แต่พอเกิดขึ้นจริงๆ ก็ต้องมาอยู่เอง”           คุณดอริส เจียรธนเสน เป็นเจ้าของ Coral Bay Resort […]