G NIMMAN CHAING MAI เปิดรับการพักผ่อนจากธรรมชาติ แม้ในพื้นที่จำกัด

โรงแรมบรรยากาศผ่อนคลายเปิดรับธรรมชาติ G NIMMAN โรงแรมใหม่ย่านถนนมินมานเหมินท์ที่ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ

PLAYWORKS SHOP&CAFE ช็อปขายของที่ระลึกและคาเฟ่เชียงใหม่ แรงบันดาลใจจากร้านชำสไตล์ญี่ปุ่น

คาเฟ่เชียงใหม่ PLAYWORKS SHOP&CAFE ช็อปขายของที่ระลึกและคาเฟ่ในโครงการ Think Park ได้แรงบันดาลใจการตกแต่งมาจากร้านชำสไตล์ญี่ปุ่น