นางสงกรานต์ ทรงทัด ดอกจงกลนี

มารู้จัก ดอกจงกลนี ที่นางสงกรานต์ 2566 ทรงทัดหู ซึ่ง นางสงกรานต์ ในปีนี้ทรงนามว่า ‘กิมิทาเทวี’

ดอกบัวมีหลายแบบ มารู้จักบัวกัน

บ้านเรานับเป็นแหล่งรวมไม้ประดับที่แห่งหนึ่งที่สำคัญของโลกก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นไม้เมืองร้อน ไม้เมืองหนาว อย่างเช่น บัว ที่เราจะพาไปรู้จักกัน