นางสงกรานต์ ทรงทัด ดอกจงกลนี

มารู้จัก ดอกจงกลนี ที่นางสงกรานต์ 2566 ทรงทัดหู ซึ่ง นางสงกรานต์ ในปีนี้ทรงนามว่า ‘กิมิทาเทวี’

นางสงกรานต์
ภาพ : โอม, คาริญย์

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า ‘กิมิทาเทวี’ ทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลนี อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จนั่งมาเหนือหลังมหิงสา (ควาย) เป็นพาหนะ

นางสงกรานต์
ดอกบัวจงกลนี

นิมเฟีย ไซอะเมนซิส, จงกลนี มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า

N. siamensis Puripunyavanich, V., La-ongsri, W., Boonsirichai, K. & Chukiatman, P.

เป็นบัวเฉพาะถิ่นที่พบในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจากหลักฐานที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่วง ใบสีเขียว มีจุดกระสีน้ำตาลแดงกระจายอยู่ประปราย ใต้ใบสีน้ำตาลอมแดง ขอบใบจัก ดอกบานใกล้ผิวน้ำหรือชูก้านขึ้นเล็กน้อย ต่างจากบัวผันชนิดอื่น ๆ คือ ไม่มีกลิ่น กลีบดอกอัดแน่นเรียงซ้อนกันหลายชั้น เมื่อบานแล้วไม่หุบจนดอกโรย ซึ่งบางครั้งกินเวลายาวนานนับอาทิตย์

เดิมเข้าใจว่าเป็นบัวที่กลายพันธุ์จนมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว และยังไม่มีใครพบแหล่งกำเนิดในธรรมชาติ คาดว่าน่าจะสูญพันธุ์ไปจากถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมแล้ว คงเหลือแต่พันธุ์ในที่ปลูกเลี้ยงเท่านั้น จนเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับชีวโมเลกุลพบว่า จงกลนี คือบัวชนิดใหม่ของโลก ซึ่งตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่า N. siamensis

ลักษณะพิเศษของบัวชนิดนี้คือ ไม่มีเกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ เกสรเพศผู้เป็นหมันและเปลี่ยนรูปเป็นกลีบคล้ายกลีบดอกจํานวนมาก ไม่มีเกสรเพศเมียและช่องรังไข่ จึงไม่มีเมล็ด ต้องขยายพันธุ์ด้วยการแยกหัวย่อยมาปลูกเท่านั้น สามารถเติบโตในน้ำลึกได้ดี ถ้าปลูกในน้ำตื้นดอกจะเล็กลง

วิธีปลูกบัว หลังจากเตรียมดินเรียบร้อยแล้ว จึงปลูกต้นพันธุ์บัวที่เตรียมไว้ มี 2 วิธี คือ

1. บัวที่เจริญเติบโตในแนวนอน เช่น บัวฝรั่ง บัวหลวง และ บัวลูกผสมข้ามสกุลบางพันธุ์ มีขั้นตอนดังนี้

นางสงกรานต์

Step 1 เลือกภาชนะปลูกที่กว้างและแบนหรือยาวและแบน โรยปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยคอกอัดเม็ด และกระดูกป่นรองก้นภาชนะ

นางสงกรานต์

Step 2 ใส่ดินปลูกที่เตรียมไว้ลงในภาชนะให้สูง 2 ส่วนของความสูง ภาชนะ ผสมทรายหยาบและใส่น้ำ ดินจะนิ่มเละ

นางสงกรานต์

Step 3 เลือกตัดเหง้าบัวที่เลื้อยออกนอกกระถางให้มียอดติดอยู่ และยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร

Step 4 ทำร่องวางเหง้าบัวให้ลึกประมาณ 3 เซนติเมตร วางเหง้าตั้งฉากกับขอบกระถาง ให้ส่วนยอดเจริญหันเข้าหากึ่งกลางภาชนะ และทำมุม 30 องศากับพื้นระนาบเพื่อให้ยอดเจริญโผล่เหนือดินเล็กน้อย ส่วนรอยตัดอยู่ชิดกับขอบกระถาง

Step 5 กลบดินให้มิด แล้วใส่น้ำให้เต็ม

Step 6 ยกลงในอ่างบัวที่เตรียมไว้ และวางก้อนหินขนาดพอเหมาะทับเหง้าที่อยู่ใต้ดินไว้ไม่ให้เหง้าลอย

2. บัวที่เจริญเติบโตในแนวตั้ง

Step 1 เลือกภาชนะปลูกที่ลึกกว่าบัวประเภทแรกและมีปากแคบ โรยปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยดอกอัดเม็ด และกระดูกป่นรองก้นภาชนะ

Step 2 ใส่ดินปลูกที่เตรียมไว้ให้สูง 3 ส่วนของความสูงภาชนะ

Step 3 วางเหง้าบัวที่เตรียมไว้ที่กึ่งกลางภาชนะ

Step 4 กลบดินที่โคนต้นให้ยอดโผล่เหนือดินเล็กน้อย

นางสงกรานต์

Step 5 ยกลงในอ่างบัวที่เตรียมไว้ และวางก้อนหินขนาดพอเหมาะทับเหง้าที่อยู่ใต้ดินไว้ไม่ให้เหง้าลอย

นางสงกรานต์

ภาพนางสงกรานต์ : โอม, คาริญย์

ภาพบัวและการขยายพันธุ์ : คลังภาพบ้านและสวน


บทความที่เกี่ยวข้อง

ต้นโกสนไทย ขยายพันธุ์ง่ายๆ รายได้งาม

การขยายพันธุ์แคคตัส ฉบับง่ายทำได้ด้วยตัวเอง

ติดตามไอเดียบ้านและสวนเพิ่มเติมได้ทาง : บ้านและสวน Baanlaesuan.com