ลิ้นมังกร โรบัสตา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria robusta N.E.Br. วงศ์: Asparagaceae ประเภท: ไม้อวบน้ำ ลำต้น: เป็นพุ่มใหญ่ สูง 1 เมตร ใบ: ใบพับ ออกเรียงสลับระนาบเดียวแผ่ออก กว้าง 3 – 4.5 เซนติเมตร ยาว 50 – 80 เซนติเมตร คล้าย S. ehrenbergii แต่แผ่นใบแคบเรียวเล็กและแข็งหนากว่า ปลายใบเแหลม สีเขียวอมเทา งุ้มงอขึ้น ขอบใบขลิบสีน้ำตาลแดง ดอก: ช่อดอกไม่ปรากฏ อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี น้ำ: น้อย-ปานกลาง แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน ขยายพันธุ์: แยกกอหรือปักชำใบ การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือลงแปลงประดับสวน

ลิ้นมังกร เพียร์โซนิอายด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria pearsonii N.E.Br. (variegated) วงศ์: Asparagaceae ประเภท: ไม้อวบน้ำ ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 25 – 30 เซนติเมตร ใบ: กลม ออกเรียงสลับระนาบเดียว กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร มีร่องลึกที่กึ่งกลางตลอดความยาวใบ ปลายใบแหลม ขอบใบขลิบสีน้ำตาลแดง แผ่นใบแข็ง กลางใบเป็นร่องขนาดใหญ่สีเขียว มีลายสีเขียวอมเทาประปราย และมีแถบด่างสีเหลืองนวลพาดตามยาว ดอก: ช่อดอกเป็นช่อเชิงลด ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี น้ำ: น้อย-ปานกลาง แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน ขยายพันธุ์: แยกกอหรือปักชำใบ การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง […]

ลิ้นมังกร พาเท็นส์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria patens N.E.Br. วงศ์: Asparagaceae ประเภท: ไม้อวบน้ำ ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 25 – 30 เซนติเมตร ใบ: กลม ออกเวียนสลับกว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 10 – 12 เซนติเมตร มีร่องกว้างที่กึ่งกลางใบ  ปลายใบแหลม ขอบใบขลิบสีน้ำตาลแดง แผ่นใบแข็ง เป็นริ้วตามยาวสีเขียว มีลายสีเขียวอมเทาประปราย ดอก: ช่อดอกเป็นช่อเชิงลดยาวประมาณ 30 เซนติเมตร อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี น้ำ: น้อย-ปานกลาง แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน ขยายพันธุ์: แยกกอหรือปักชำใบ การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง

ลิ้นมังกรฮูมิฟลอรา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria humiflora D.J.Richards วงศ์: Asparagaceae ประเภท: ไม้อวบน้ำ ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 30 – 50 เซนติเมตร ใบ: แบน ออกเวียนสลับ กว้าง 4 – 6 เซนติเมตรยาว 30 – 40 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบแข็ง สีเขียวเข้มสลับสีเขียวเทา ขอบใบเป็นคลื่นขลิบสีน้ำตาลแดง ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจุกที่โคนต้น อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี น้ำ: น้อย-ปานกลาง แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน ขยายพันธุ์: ปักชำใบ การใช้งานและอื่นๆ: ชื่อระบุชนิด humiflora หมายถึงช่อดอกที่ผลิจากพื้นดิน เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง