ลิ้นมังกร เพียร์โซนิอายด่าง

pearsonii2ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria pearsonii N.E.Br. (variegated)
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท: ไม้อวบน้ำ
ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 25 – 30 เซนติเมตร
ใบ: กลม ออกเรียงสลับระนาบเดียว กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร มีร่องลึกที่กึ่งกลางตลอดความยาวใบ ปลายใบแหลม ขอบใบขลิบสีน้ำตาลแดง แผ่นใบแข็ง กลางใบเป็นร่องขนาดใหญ่สีเขียว มีลายสีเขียวอมเทาประปราย และมีแถบด่างสีเหลืองนวลพาดตามยาว
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อเชิงลด ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง ชื่อระบุชนิด pearsonii ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ Henry Harold Welch Pearson