เปลวสุริยัน

Maxican Flame Vine/Orange Glow Vine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pseudogynoxys chenopodioides (Kunth) Cabrera
วงศ์: Asteraceae plawsuriyan2
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดกลาง อายุหลายปี
ลำต้น: ยอดเลื้อยพาดไปได้ไกล 4-8 เมตร ลำต้นสีเขียวแกมม่วง มีหนาม เถาแก่สีน้ำตาลอมม่วง
ใบ: เดี่ยว ออกเวียนสลับ รูปใบหอกหรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ขนาด 2-4 x 5-7 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนใบตัด แผ่นใบสีเขียว เส้นใบสีเหลือง ขอบใบจักซี่ฟัน มีหนามแหลม ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร
ดอก: ออกเป็นช่อที่ปลายยอด มี 5-10 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียว ปลายแยกเป็นแฉก โคนเชื่อมติดกัน ดอกย่อยแต่ละดอกประกอบด้วยดอกเล็กๆ จำนวนมาก ดอกวงนอกเป็นดอกเพศเมียสีส้ม-แดง กลีบดอกรูปขอบขนาน ดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศสีส้มอมน้ำตาล โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด เส้นผ่านศูนย์กลางดอกย่อย 4-5 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกเดือนตุลาคมถึงมีนาคม
ผล: ผลแห้งเมื่อแก่แตกออก เมล็ดจำนวนมาก มีพู่ขนสีขาวปลิวไปตามลม
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง และตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้เลื้อยริมรั้วหรือเป็นซุ้มให้ร่มเงา