สนบลู

ไม้ใบยอดฮิต สนบลู สนแผง
ไม้ใบยอดฮิต สนบลู สนแผง

Lawson’s Cypress/Oregon Cedar
ชื่อวิทยาศาสตร์: Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl.
วงศ์: Cupressaceae
ประเภท:
ไม้พุ่ม
ลำต้น
:  ตั้งตรง สูง 2-10 เมตร เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ
ใบใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปเรียวยาว ปลายแหลม ใบสีเขียวปนน้ำเงินเหลือบสีเทาที่ยอดอ่อน
อัตราการเจริญเติบโต:
ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี ทนแล้ง
แสงแดด:
แสงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง
การใช้งานและอื่นๆ:
  ใบมีสีเหลือบสวย เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ประดับกลางแจ้ง
เกร็ดน่ารู้:  มีถิ่นกำเนิดทางตะวันตกของทวีปอเมริกา