ยูฟอร์เบียสตีโนคลาดา

Silver Thicket
ชื่อวิทยาศาสตร์: Euphorbia stenoclada Baill.
วงศ์: Euphorbiaceae
E.stenoclada1ประเภท: ไม้พุ่มขนาดกลาง
ความสูง: ประมาณ 1 เมตร
ลำต้น: มีเนื้อไม้ เปลือกสีน้ำตาล แตกกิ่งแขนงสีเขียวอ่อนเวียนรอบลำต้น กิ่งย่อยแตกเวียนรอบกิ่ง
ใบ: ลดรูปเป็นหนามแหลมรอบ ๆ ต้น
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินระบายน้ำดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์:ปักชำกิ่งหรือใบ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งสวน ไม่ควรปลูกบริเวณใกล้ทางเดินหรือในที่สาธารณะ