ซิลเวอร์สเปรเดอร์

Silver Spreader
ชื่อวิทยาศาสตร์: Juniperus virginiana L.’Silver Spreader’
วงศ์: Cupressaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: 1-1.50 เมตร
ลำต้น: เป็นพุ่มเตี้ย กิ่งก้านแผ่กว้างในแนวนอนคล้ายสนเลื้อย กว้าง 2-3 เมตร ปลายกิ่งโค้งตั้งขึ้น เปลือกต้นสีสนิม
ใบ
: คล้ายเกล็ด สีเขียวอมฟ้า มีนวล
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า  มักเจริญทางด้านกว้างมากกว่าสูง
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในสวนหินหรือสวนหย่อม