เอื้องข้าวสาร

ชื่อวิทยาศาสตร์: Liparis Viridiflora (Blume) Lindl.
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย
ลำต้น: เป็นลำยาว อวบน้ำ ขึ้นรวมเป็นกอแน่น
ใบ: รูปแถบแคบยาว แผ่นใบบางและอ่อน
ดอก
: ออกเป็นช่อค่อนข้างแน่นที่ยอด ต้นละ 1-3 ช่อ ช่อดอกยาว 15-20 เซนติเมตร ดอกสีครีมหรือสีขาวอมเขียวอ่อน ขนาดเล็ก ทยอยบานเป็นเวลานาน ออกดอกเดือนมกราคม-พฤษภาคม
ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: สามารถขึ้นบนหินหรือบนพื้นดินได้