พอร์ทูลาคาเรียอะฟรามาโครฟิลลา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Portulacaria afra Jacq. var. macrophylla Jacobsen
วงศ์: Portulacaceae
portucaria afra1ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: กลมใหญ่ สีแดง เห็นข้อชัดเจน
ใบ: ใบรูปไข่กลับ ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก กว้าง 2 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 3 – 3.5 เซนติเมตร ไม่มีก้านใบ ปลายใบมน โคนใบสอบ แผ่นใบอวบหนา สีเขียวเหลือบเงิน
ดอก: ช่อดอกไม่ปรากฏ
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน
: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวัน ชอบอากาศเย็น
ขยายพันธุ์: ปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ ปลูกเลี้ยงง่าย โตช้า นิยมปลูกเป็นบอนไซ หากได้รับแสงแดดมากเกินไป ใบจะหยาบกร้านไม่สวยงาม