เอื้องแซะหม่น

เอื้องแซะภู/เอื้องแซะดอยปุย
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium bellatulum  Rolfe
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย
ลำต้น: ป้อมคล้ายกระสวยหรือเหือบหลมหรือรูปรี สูงไม่เกิน 6 เซนติเมตร ตามต้นมีขนละเอียดสีดำ ต้นเรียงชิดกันเป็นกระจุก
ใบ: รูปรี ปลายแหลม ใบเหนียวคล้ายหนัง สีเขียวอมเทา
ดอก
: ออกเป็นช่อ 1-3 ดอก กลีบสีขาว ผายออก โคนกลีบปากกระดกตั้งขึ้นทั้งสองข้าง สีแดงอมส้ม ปลายแผ่เป็นแผ่นกว้าง ขอบย้วยเป็นคลื่น สีส้มอมเหลือง ปลายเว้าตื้นเป็น 2 แฉก กลางกลีบปากนูนเป็นสันตามยาว ดอกบานนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ กลิ่นหอมอ่อน ออกดอกเดือนมกราคม-เมษายน
ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ปัจจุบันในธรรมชาติพบค่อนข้างน้อย