ประไหมสุหรี

Sweet Sultan
ชื่อวิทยาศาสตร์: Amberboa moschata (L.) DC.
วงศ์: Asteraceae
ประเภท
: ไม้ดอกอายุสั้นหรือ 2 ปี
ลำต้น
: พุ่มสูง 30-70 เซนติเมตร
ใบ: ใบล่างที่โคนต้นรูปขอบขนาน ขอบเว้าเป็นพูหรือหยักเว้าลึกแบบขนนก ก้านใบสั้น
ดอก: ออกดอกเป็นช่อกระจุกเดี่ยวที่ปลายยอด ขนาด 5-7 เซนติเมตร มีวงใบประดับรูปไข่สีม่วงเข้มเกือบดำ เรียงติดกันรองรับดอก กลีบดอกวงนอกรูปกรวย ปลายกลีบหยักเป็นแฉกละเอียด กลีบดอกสีครีม ชมพู เหลือง ม่วงอมฟ้า และม่วงอมแดง กลีบดอกวงในรูปหลอด มีสีครีม ก้านดอกเล็กและยาว 30-45 เซนติเมตร ดอกมีกลิ่นหอมหวาน
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินปลูกระบายน้ำดี ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์
แสงแดด:
แสงแดดเต็มวัน ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด โดยวางภาชนะเพาะในที่มืด
การใช้งานและอื่นๆ:
ปลูกเป็นไม้ตัดดอก ดอกไม้แห้ง ไม้ประดับแปลง
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้