โลบิเลีย

Lobelia
ชื่อวิทยาศาสตร์: Lobelia spp. & hybrid
วงศ์: Campanulaceae
ประเภท: ไม้ดอกอายุปีเดียวหรือหลายปี
ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูง 15-60 เซนติเมตร ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาวที่มีกลิ่นฉุน
ใบ: ใบเรียงสลับ ก้านใบสั้น
ดอก: ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อดอกแบบช่อกระจะออกที่ปลายยอด โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สองกลีบบนขนาดเล็ก สามกลีบล่างขนาดใหญ่
ผล: ผลเป็นฝัก เมื่อแก่แตกออก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด หลังเพาะ 90 วันจึงเริ่มให้ดอก
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ตัดดอก ชนิดที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับมี 2 ชนิด คือ Lobelia erinus ต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มเล็ก ๆ ลำต้นทอดเลื้อย ดอกสีขาว ชมพู ม่วง มีลูกผสมหลายพันธุ์ และ L. cardinalis ต้นเป็นพุ่มสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ช่อดอกชูตั้ง ดอกสีชมพู แดง ม่วง
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนและเขตหนาวของทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ชื่อสกุลตั้งขึ้นเป็นเกียรติแก่ Matthias de I’Obel นักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศส