แกสทอเรียนิทิดาอาร์มสตรองจิอาย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Gasteria nitida (Salm-Dyck) Haw. var. armstrongii Schönland
วงศ์: Asphodelaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม อายุหลายปี
ทรงพุ่ม: กว้าง 8 – 10 เซนติเมตร ยาว 20 – 25 เซนติเมตร
ใบ: รูปแถบแกมรูปใบหอก กว้าง 3 – 8 เซนติเมตร ยาว 12 – 15 เซนติเมตร ปลายใบเป็นติ่งหนาม โคนใบกว้างแตกตรงข้าม ออกจากต้นเรียงซ้อนแน่น แผ่นใบแผ่กว้างออกรูปร่างเหมือนสายรัด สีเขียวเข้มเจือสีม่วงอมแดง ผิวสัมผัสคล้ายหนัง
ดอก: เป็นช่อกระจะ สีแดง
อัตราการดจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ: น้อย ทนแล้ง
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่งหรือใบ แยกหน่อ
การใช้งานและอื่นๆ: การแยกหน่อควรเลือกหน่อที่มีใบแล้ว 4 – 5 ใบและตัดหน่อให้ติดส่วนของต้นแม่ไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร ♦ หากปลูกในสภาพร่มเกินไปจะทำให้ใบยืดยาว รูปทรงต้นไม่สวยงาม ไม่ควรให้ปุ๋ยมากเกินไป จะทำให้ใบปริแตกได้ง่าย ♦ เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง ♦ ใบมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวคล้ายลิ้น จึงมีชื่อเรียกพืชในสกุลนี้ว่า Ox Tongue,Cow Tongue Cactus และ Lawyer Tongue ♦ ควรเปลี่ยนกระถางทุก 3 – 4 ปี หรือเมื่อต้นเริ่มแน่นคับกระถางช้า