สนไรน์โกลด์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Thuja occidentaliss L. ‘Rheingold’
วงศ์: Cupressaceae
ประเภท: ไม้ต้นขนาดเล็ก
ความสูง: ประมาณ 3 เมตร
ลำต้น: เมื่อโตเต็มที่จะเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก
ใบ: รูปเข็ม ออกเวียนสลับรอบกิ่ง ภายในพุ่มมีใบสีเขียวอ่อน ส่วนปลายกิ่งหรือด้านนอกพุ่มใบสีเหลืองทองถึงเหลืองอ่อน
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกประดับสวน หรือทำบอนไซ