ขี้อ้น

ขอบจักรวาล/ครอบจักรวาล/คืนหน/แสงอาทิตย์/หัสคุณดอกแดง
rigida001ชื่อวิทยาศาสตร์:
Pavonia rigida (Wall. ex Mast.) Hochr.
วงศ์: Malvaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม/วัชพืช
ความสูง: 30-100 เซนติเมตร
ลำต้น: ตั้งตรงหรือทอดเอนไปตามพื้นดิน มีขนรูปดาวทั่วไปทั้งลำต้นและใบ ต้นที่อยู่กลางแจ้งมักมีสีแดงเรื่อ
ใบ: รูปไข่ถึงรูปหัวใจ หรือรูปโล่ ยาว 3-8 เซนติเมตร ขอบจักฟันเลื่อย
ดอก: เป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง มีริ้วประดับรูประฆังปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกรูปไข่ถึงเกือบกลม สีชมพูอ่อน ชมพูปนม่วงแดงเรื่อ หรือชมพูแดง ออกดอกตลอดปี
ผล: กลมแป้น ผิวเกลี้ยง แบ่งเป็น 5 พู เมื่อแก่แห้งและแตก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามริมทาง ชายป่าผลัดใบ พบมากทางภาคเหนือและอิสาน เป็นสมุนไพร ราก ต้มน้ำดื่มบำรุงโลหิตสำหรับสตรีหลังคลอดบุตร ดอกขี้อ้นมีลักษณะคล้ายดอกขี้ครอก แต่ผลของขี้ครอกจะมีตุ่มเหนียวตามผิวผล