ไฮยาซินท์/Hyacinth

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hyacinthus orientalis L.
วงศ์ : Liliaceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุหลายปี
ความสูง 25-30 เซนติเมตร
ลำต้น : มีหัวใต้ดิน หัวกลมคล้ายหอมหัวใหญ่
ใบ : รูปขอบขนาน ปลายใบแหลม แผ่นใบหนาอวบน้ำ ขอบใบห่อขึ้น
ดอก : ออกเป็นช่อตั้งรูปทรงกระบอก มีดอกย่อย 2-40 ดอก ดอกย่อยรูปถ้วย เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 6 กลีบ กลีบดอกหนาเป็นมันคล้ายขี้ผึ้ง มีสีขาว ชมพู ฟ้า และม่วง ดอกมีกลิ่นหอม
ดิน : ดินร่วนปนทราย
แสงแดด : เต็มวัน
สภาพแวดล้อม : อากาศเย็น
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : แยกหัว
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลงในสวนสไตล์อังกฤษ