กระดาดก้านแดง

บอนใบแดง/Rhubarb Elephant Ear/Taro
ชื่อวิทยาศาสตร์: Colocasia esculenta (L.) Schott cv. Rhubarb
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้ริมน้ำ
ความสูง  1.50 เมตร
ลำต้น: เจริญเป็นกอ มีหัวใต้ดิน แตกไหลออกเป็นกระจุกด้านล่าง
ใบ: ใบเดี่ยว ออกเวียนรอบลำต้น ใบรูปหัวใจรี ใบหนา สีเขียว มีนวล ก้านใบยาวเรียว อวบน้ำ สีแดง
ดิน: ดินเหนียวหรือดินร่วน ระดับน้ำ 10-30 ซม.
แสงแดด: ครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกไหล
การใช้งานและอื่นๆ:ถ้าได้รับแสงแดดจัดใบจะมีสีแดง เมื่อเจริญอยู่ในที่ร่มใบจะมีสีเขียว