หน้าวัวใบบราวนิอาย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium brownii Mast.
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: กลมสั้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 – 3 เซนติเมตร เจริญเป็นกอ ทรงพุ่มแผ่กว้างได้ถึง 1 เมตร
ใบ: รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม กว้าง 40 – 50 เซนติเมตรยาว 50 – 70 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ แผ่นใบหนา บิดเป็นคลื่นและเห็นเส้นใบชัดเจน ก้านใบกลม ยาว 0.15 – 1 เมตรและมีร่องเล็ก ๆ ตลอดความยาวก้าน
ดอก: ออกที่ซอกใบ จานรองดอกรูปใบหอก กว้าง 1.5 – 4 เซนติเมตร ยาว 8 – 20 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปหัวใจ สีเขียว ปลีดอกยาว 8 – 20 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร สีม่วง
ผล: รูปรี เมื่อสุกสีส้มอมแดง
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: แตกหน่อยาก เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคาร