หน้าวัวใบพีดาโตราดิเอตัม

หน้าวัวใบแฉก
ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium pedatoradiatum Schott
วงศ์: Araceae
pedatoradiatum1ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.7 – 3เซนติเมตร ทรงพุ่มแผ่กว้างกว่า 1 เมตร
ใบ: ใบค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 – 60 เซนติเมตร ขอบใบหยักเว้าลึกเกือบถึงกึ่งกลางใบเป็น 10 – 13 แฉก ปลายแหลม เห็นเส้นใบชัดเจน ก้านใบกลม ยาว 35 – 80 เซนติเมตร
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอกแคบ กว้าง 5 – 7 มิลลิเมตร ยาว 7 – 9 เซนติเมตร ลู่ลง ปลายเรียวแหลมและบิดเล็กน้อย สีเขียว ปลีดอกสีเขียวอมม่วงแดงเรื่อ ก้านช่อดอกกลม ยาว 40 – 50 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : ตัดยอดปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: แตกหน่อง่าย เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางประดับอาคาร หรือจัดสวนสไตล์เมืองร้อน