หน้าวัวใบสแกนเด็นส์

หน้าวัวเลื้อย /String of Pearls
ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium scandens (Aubl.) Engl.
วงศ์: Araceae
scandens1ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: หน้าวัวเลื้อย ลำต้นเล็ก 3 – 4 มิลลิเมตร
ใบ: ใบรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 6 – 10 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงมน โคนใบสอบ แผ่นใบหนา สีเขียวเข้มเหลือบเงิน เส้นกลางใบเด่นชัด ก้านใบกลม ยาว 1.5 – 2 เซนติเมตร
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปไข่ กว้าง 1 – 1.2 เซนติเมตร ยาว 2 – 3 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม สีขาว ปลีดอกยาว 1.5 – 2 เซนติเมตร สีขาว ติดผลง่าย
ผล: ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร สีขาว คล้ายไข่มุก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : ตัดยอดปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเลี้ยงและติดเมล็ดง่าย แต่มักเพาะไม่ขึ้น เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง หรือไม้ประดับอาคาร