หน้าวัวใบวิตตาริโฟเลียม

หน้าวัวใบยาวแคบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium vittarifolium Engl.
วงศ์: Araceaevittarifolium1
ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: หน้าวัวเลื้อย ลำต้นเล็กเพียง 6 มิลลิเมตร
ทรงพุ่ม: ห้อยยาวถึง 1 เมตร
ใบ: ใบรูปแถบกว้าง 3 – 3.5 เซนติเมตร ยาว 0.30 – 1 เมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนังห้อยยาวลงสู่พื้นดิน สีเขียวเหลือบเงิน เห็นเส้นกลางใบชัดเจน ก้านใบกลม ยาว 15 – 20 เซนติเมตร
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปแถบแคบ กว้าง 7 มิลลิเมตร ยาว 2 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ปลีดอกยาว 5 – 8 เซนติเมตร ติดผลง่าย
ผล: กลมสีแดงสด
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ดหรือแยกหน่อ
การใช้งานและอื่นๆ:  แตกหน่อและติดเมล็ดง่าย