พุดภูเก็ต

พุดป่า รักนา
ชื่อวิทยาศาสตร์: Gardenia thailandica Tirveng.
วงศ์: Rubiaceae
thailadica2ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง:  3 – 6 เมตร
ลำต้น: เปลือกต้นหนาสีน้ำตาลอ่อน แตกกิ่งน้อย มีใบเฉพาะปลายกิ่ง
ใบ: ใบเดี่ยว รูปไข่กลับ ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบด้านบนเห็นเส้นใบย่อยเป็นร่องเด่นชัด
ดอก:ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด มี 6 – 8 กลีบ ดอกเริ่มแย้มสีขาวนวลแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและเหลืองเข้ม เมื่อใกล้โรย เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 6 – 8 เซนติเมตร ดอกบาน 2 วันแล้วโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน ออกดอกเดือนเมษายน – กรกฎาคม
ผล: ผลกลมรี ยาว 3 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดีและดินร่วนปนทราย
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง และตอนกิ่ง ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะแตกพุ่มสวยงามกว่า
การใช้งานและอื่นๆ: ทนดินเค็ม เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านพักชายทะเล