คาลันโชไทร์ซิฟลอรา

Desert Cabbage, Paddle Plant
ชื่อวิทยาศาสตร์: Kalanchoe thyrsiflora Harv.
วงศ์: Crassulaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: สูง 15 – 30 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 22 – 30 เซนติเมตร
ใบ: ใบรูปไข่กลับ กว้าง 5 – 8 เซนติเมตร ยาว 8 – 10 เซนติเมตร เรียงเวียนสลับจากลำต้น ผิวใบเรียบ สีเหลืองอมเขียว มีนวลสีขาวปกคลุม ขอบใบสีแดง
ดอก: สีเหลือง
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกประดับกระถาง จัดสวนกระบะ และปลูกเป็นไม้ประดับตามซอกหินในสวน