หญ้าเซนต์ออกัสติน

หญ้าเซนต์ออกัสติน
หญ้าเซนต์ออกัสติน

Buffalo/St.Augustine Grass
ชื่อวิทยาศาสตร์: Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze ‘Variegatum’
วงศ์: Poaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 7 – 20 เซนติเมตร
ลำต้น: ทอดเลื้อย ยอดชูตั้ง รากออกตามข้อ
ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ กว้าง 0.4 – 1 เซนติเมตร ยาว 8 – 15 เซนติเมตร ปลายใบมน แผ่นใบเรียบแบน มีแถบด่างสีขาวครีมบนใบ ตามกาบใบและยอดอ่อนมักมีขนอ่อนปกคลุม
ดอก: ไม่ปรากฏ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: หากปลูกในที่มีแสงน้อย ลำต้นและใบจะยืดยาวกว่า 20 เซนติเมตร