ผกากรองเลื้อย

ผกากรองเลื้อย
ผกากรองเลื้อย

Creeping Lantana/Weeping Lantana
ชื่อวิทยาศาสตร์: Lantana camara L.
วงศ์: Verbenaceae
ประเภท ไม้พุ่มหรือไม้พุ่มรอเลื้อยอายุหลายปี
ทรงพุ่ม: แผ่กว้าง 30-50 เซนติเมตร
ลำต้น: ทอดเลื้อยทอดเลื้อยได้ไกล 1 – 3 เมตร
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปใบหอก กว้าง 1.5 – 2 เซนติเมตร ยาว 2 – 4 เซนติเมตรปลายใบมนถึงแหลม โคนใบมน ขอบใบจักซี่ฟัน ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม มีขนสั้นสากมือและมีกลิ่นฉุน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง ช่อละ 10 – 20 ดอก รูปกรวย โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 6 แฉก มีกลิ่นฉุน
ผล: กลม เมื่อสุกสีม่วงอมฟ้า
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนปนทราย
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: ปานกลางไม่ชอบชื้นแฉะ
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
โรคและแมลงศัตรูพืช: เพลี้ยแป้ง
การใช้งานและอื่นๆ: ถ้าตัดแต่งทรงพุ่มและให้ปุ๋ยเป็นระยะ จะให้ดอกสม่ำเสมอ