ลดาวัลย์

กะลาเผือก/ลดา/Bridal Creeper/ Snow Creeper/Snow-in-the-jungle
ชื่อวิทยาศาสตร์: Porana volubilis Burm.f.
วงศ์: Convolvulaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้ออ่อน
ลำต้น
:ทอดเลื้อยไปได้ไกล 2 – 3 เมตร มีขนปกคลุม
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปหัวใจ กว้าง 8 – 10 เซนติเมตร ยาว12 – 17 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเว้าลึก แผ่นใบบาง มีขนสั้นปกคลุม ขอบใบเรียบ
ดอก: ออกเป็นช่อแยกแขนงตามซอกใบและปลายยอด ดอกย่อยจำนวนมาก รูปกรวย กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีขาว โคนดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ พับย่นเล็กน้อย ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 – 8 มิลลิเมตร บานวันเดียวแล้วโรย ออกดอกตลอดปี
ผล: ค่อนข้างกลม เมื่อแก่สีน้ำตาล เมล็ดสีขาวนวลหรือดำ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด:เต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะทำซุ้มไม้เลื้อย ควรหมั่นตัดแต่งอยู่เสมอ