เสี้ยวดอกขาว

นางอั้ว/เปียงพะโก/โพะเพ่/Mountain Ebony/St. Thomas Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์: Bauhinia variegata L.
วงศ์: Fabaceae
mountain ebony1ประเภท: ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ
ความสูง: สูงไม่เกิน 15 เมตร
ทรงพุ่ม: กลม
ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อน กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่ม
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่กว้างหรือเกือบกลม ขนาด 6 – 16 เซนติเมตร ปลายใบเว้าลึก โคนใบมนหรือเว้าเป็นรูปหัวใจ ใต้ใบมีขนนุ่ม ละเอียดบางๆ
ดอก: ออกดอกแบบช่อกระจะสั้นๆ ที่ปลายกิ่ง 2 – 3 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 – 12 เซนติเมตร กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ สีขาวหรือสีม่วง ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกตลอดปี
ผล: ฝักแห้งแตกเป็น 2 ซีกแบบฝักถั่ว กว้าง 2 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 20 – 30 เซนติเมตร เมล็ดกลมมี 10 – 25 เมล็ด
ดิน: ดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ชอบอากาศเย็น ทนแล้งได้ดี ปลูกในสวน ริมถนน ริมทางเดิน เปลือกมีสารแทนนิน ใช้ย้อมแห อวน ให้คงทน เนื้อไม้ใช้เป็นเชื้อเพลิง ใบอ่อนและฝักอ่อนรับประทานได้ เป็นพรรณไม้ประจำจังหวัดน่าน