กระเทียมเถา/Garlic Vine

ชื่อวิทยาศาสตร์: Mansoa alliacea (Lam.) A.H.Gentry
วงศ์: Bignoniaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่ อายุหลายปี
ลำต้น: เลื้อยได้ไกล 6 – 10 เมตร มีมือพันที่ปลายกิ่ง
ใบ: ใบประกอบมีใบย่อย 2 ใบออกตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปรีกว้าง 2 – 5 เซนติเมตร ยาว 4 – 8 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบแข็งสีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ ดอกย่อย 5 – 15 ดอก บานพร้อมกันทั้งช่อ ดอกรูปกรวย กลีบดอกสีชมพูอมม่วง โคนดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแผ่ออกเป็น 5 กลีบ ดอกบานช่วงแรกสีม่วงอมชมพูแล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน ออกดอกเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์
ผล: ฝักรูปขอบขนาน เมล็ดแบนจำนวนมาก มีปีก
ดิน: ดินร่วนปนทราย
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ/ความชื้น: ปานกลาง
สภาพแวดล้อม: ชอบอากาศเย็น ถ้าอากาศเย็นดอกจะใหญ่และสีสด
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: หลังฤดูออกดอกควรตัดแต่งกิ่งเพื่อฟื้นฟูต้น จะทำให้ออกดอกสวยงามในฤดูถัดไป ใบมีกลิ่นฉุน สามารถป้องกันสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดได้