หนามแน่ดงขาว

จิงจ้อน้อย/จุกโรหินี
thunbergia simillis 02ชื่อวิทยาศาสตร์:
Thunbergia simillis Craib
วงศ์: Acanthaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้ออ่อน
ลำต้น: มักเลื้อยพันไม้ระดับต่ำ
ใบ: รูปรีแคบ ปลายเรียวแหลม เส้นใบออกจากโคน 3 เส้น แผ่นใบบาง บางชนิดมีขนสากมือทั้งสองด้าน
ดอก: สีขาว ออกเดี่ยวหรือออกเป็นคู่ตามซอกใบ โคนกลีบเชื่อมเป็นหลอดตื้นปลายแยก 5 กลีบ ขนาดดอก 3 เซนติเมตร ขนาดดอก 2-3 เซนติเมตร ออกดอกเดือนกันยายน-มากราคม
ผล: กลม มีจะงอยที่ปลาย 1 คู่ มี 4 เมล็ด ออกดอกเดือนกันยายน-ธันวาคม
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: ยังมีอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะดอกคล้ายกันคือ หูปากกา (T. Fragrans Roxb.) แต่ดอกหอมอ่อนๆ และใบรูปไข่ บางขนิดมีขนมาก