เถาสะอึก

 ฉะอึก/มะอึก
m.hederaceae02ชื่อวิทยาศาสตร์:
Merremia hederaceae (Burm. f.) Hall. f.
วงศ์: Convolvulaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้ออ่อน
ลำต้น: เกลี้ยง เลื้อยพันต้นหญ้าหรือไม้พุ่ม
ใบ: รูปหัวใจ ปลายแหลม ขอบหยักเป็น 3 พู ใบเสีเขียวเข้ม
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุก กลีบเลี้ยงรูปไข่ 5 กลีบ ดอกสีเหลือง กลางดอกสีขาว รูปกรวยตื้น ปลายแผ่บานแยก 5 แฉก ขนาดดอก 1-2 เซนติเมตร ออกดอกเดือนกันยายน-มีนาคม
ผล: กลม ปลายแหลม มี 4 พู เมล็ดมีขน
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: เป็นวัชพืช พบตามริมถนน ทางสมุนไพรใช้ใบตำกับขมิ้นเป็นยาพอกแผลและฝี