เหลืองพิศมร

เหลืองศรีสะเกษ/เอื้องหัวข้าวเหนียว
ชื่อวิทยาศาสตร์: Spathoglottis affinis de Vriese
ชื่อพ้อง :  Spathoglottis Lobbii  Rchb.f.
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้ดิน
ลำต้น: มีหัวใต้ดิน รูปร่างไม่แน่นอน ผิวเรียบมีเยื่อบางใสคลุม
ใบ: เป็นแถบ ปลายแหลม แผ่นใบบาง  
ดอก
: ออกเป็นช่อโปร่ง 5-8 ดอก ช่อดอกยาว 20-40 เซนติเมตร ออกค่อนไปทางปลายช่อ  กลีบเลี้ยงและกลีบดอกคล้ายกัน กางผายออกเกือบเป็นระนาบเดียวกัน สีเหลือง อาจมีขีดสีม่วงที่โคน ช่วงกลางกลีบปากคอดกิ่ว ปลายกว้างและหยักเว้า โคนมีหูปากพับตั้งขึ้นทั้งสองข้าง สีเหลืองมีขีดสีม่วงหนาแน่น ออกดอกเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
ดิน: ใบไม้ผุผสมอิฐมอญทุบ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: พักหัวในหน้าแล้ง  แตกใบในหน้าฝน