ประยงค์

ประยงค์
ประยงค์

ขะยง/ขะยม/ประยงค์ใบใหญ่/พะยงค์/ยม/หอมไกล/Chinese Perfume Plant/Chinese Rice Flower/Mock Lemon
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Aglaia odorata Lour.
วงศ์:  MELIACEAE
ประเภท: ไม้พุ่มขนาดใหญ่
ความสูง: 3-5 ม.
ใบ: ประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับรอบกิ่ง มีใบย่อย 5 ใบ ปลายใบโค้งมน ปลายแหลมหรือเว้า โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ สีเขียวเข้มและหนาเป็นมัน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะที่ซอกใบและปลายกิ่ง ตั้งแต่ช่อละ 20-30 ดอก กลีบสีส้มห่อเป็นเม็ดกลม เกสรสีขาวเล็กๆ อยู่ภายใน มีกลิ่นหอมเย็นและส่งกลิ่นไปได้ไกล ออกดอกตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค.
ผล: รูปรี เมื่อแก่มีสีแดง
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี
แสงแดด: ครึ่งวัน
น้ำ:
ปานกลาง ทนแล้งได้ดี
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำและตอนกิ่ง
การใช้งาน นิยมปลูกประดับแปลง