กุมาริกา

เครือซูด ช่อมาลี ช้างงาเดียว สร้อยสุมาลี
ชื่อวิทยาศาสตร์: Parameria laevigata (Juss.) Moldenke
วงศ์: Apocynaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง กิ่งก้านเลื้อยได้ไกล 3 เมตร
ใบ: ใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปรี กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 6 – 8 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบบิดเป็นคลื่น แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันหนา
ดอก: ออกเป็นช่อแขนงตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อย 60 – 80 ดอกดอกเป็นหลอด กลีบดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ปลายแยกออกเป็น 5 กลีบเรียงเวียนซ้อนเหลื่อมกัน เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนตุลาคม ธันวาคม
ผล: ผลเป็นฝักคู่ ฝักคอดเป็นระยะ เมื่อแก่แตกตามตะเข็บด้านเดียว มี 4 – 10 เมล็ด ที่ปลายเมล็ดมีขนสีขาว
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี อินทรียวัตถุสูง
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่งและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: หมั่นตัดแต่งกิ่งบ่อยๆ จะช่วยให้ต้นแตกยอดใหม่และออกดอกจำนวนมาก ปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่างที่มีลวดลายสวยแปลกตา เปลือกมีสรรพคุณทางยา ช่วยแก้ไข้