หญ้าถอดปล้อง

หญ้าถอดบ้อง/หญ้าหูหนวก/Horsetails/Scouring Rushes
ชื่อวิทยาศาสตร์: Equisetum debile Roxb. ex Vaucher
วงศ์: Equisetaceae
ประเภท: พืชคล้ายเฟินน้ำ
ความสูง: สูงได้ถึง 1 เมตร
ลำต้น: เจริญเป็นพุ่มอยู่เหนือน้ำ มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินกลม สีเขียวเข้ม มีข้อปล้องเห็นชัดเจน
ใบ: ลดรูปเป็นเกล็ดเล็ก ๆ เรียงรอบลำต้นตามข้อ แต่ละข้อแตกกิ่งก้าน 2 – 5 กิ่ง มีส่วน strobilus ที่ปลายลำ ลักษณะกลมรี ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ภายในมีอับสปอร์
ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 5-10 ซม.
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: แยกเหง้า หรือสปอร์
การใช้งานและอื่นๆ: ในอินเดียใช้ทั้งต้นเป็นสมุนไพรรักษาโรคหนองใน นิยมใช้จัดสวนแนวโมเดิร์น