ผีเสื้อชมพู

ผีเสื้อชมพู
ผีเสื้อชมพู

เอื้องจะงอยปากนก/Beak Orchid/Low’s Phalaenopsis
ชื่อวิทยาศาสตร์: Phalaenopsis lowii Rchb.f.
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางยอด
ลำต้น: ลำต้นสั้นและเล็ก
ใบ: ใบรูปรีถึงรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 3 – 3.5 เซนติเมตร ปลายใบมน แผ่นใบอวบน้ำ
ดอก: ช่อดอกออกที่ซอกใบ ห้อยลง แต่ละช่อมี 2 – 3 ดอก ดอกบานขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวอมชมพู กลีบปากสีชมพู ออกดอกเดือนสิงหาคม – กันยายน
ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอ ปักชำ หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางแขวนประดับสวน หรือมุมบ้าน คำระบุชนิดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ Hugh Low นักเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ชาวอังกฤษ