หน้าวัวใบชเลชเท็นดาลิอาย

หน้าวัวใบคลื่นยักษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium schlechtendalii Kunth
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: หน้าวัวกอ เจริญเป็นพุ่มใหญ่ถึง 2 เมตร ดูคล้ายกับ A. cubense แต่ต่างกันที่ใบ
ใบ: รูปขอบขนานถึงรูปไข่กลับแกมรูปรี หรือรูปไข่กลับแกมรูปใบหอกกว้าง 10 – 60 เซนติเมตร ยาว 0.30 – 1.10 เมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบย่นเป็นคลื่น เห็นเส้นใบชัดเจน สีเขียวเหลือบเงิน แผ่นใบหนาแข็ง ก้านใบเป็นเหลี่ยม ยาว 10 -20 เซนติเมตร แข็งหนาด้านล่างอาจเป็นสันแข็งหรือมน
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอก กว้าง 1.5 – 5 เซนติเมตรยาว 15 – 28 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมลู่ลง สีเขียวถึงม่วงแดง ปลีดอกยาว 15 – 30 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 – 2 เซนติเมตร สีเขียวอมแดงเรื่อ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 35 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: แตกหน่อยาก