นางแย้ม

ปิ้งชะมด/ปิ้งสมุทร/ปิ้งหอม/Chinese Glory Bower
ชื่อวิทยาศาสตร์: Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. var. chinense
วงศ์: Lamiaceae
ประเภท: ไม้ดอกอายุหลายปี
ลำต้น: สูงได้ถึง 2 เมตร ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีขนนุ่มปกคลุม
ใบ: ใบรูปหัวใจขนาดใหญ่หรือปลายใบแหลม ขอบใบหยักฟันเลื่อย โคนใบรูปหัวใจ
ดอก: ช่อดอกแบบฉัตรเป็นกระจุกแน่นที่ปลายยอด ดอกย่อยจำนวนมาก สีขาวอมม่วงแดง กลีบเลี้ยงเรียวยาวสีม่วงแดงเรื่อ กลีบดอกซ้อนกันแน่นและมีกลิ่นหอมแรง ออกดอกตลอดปี
ผล: ไม่พบติดผล
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดตลอดวัน ทนร้อน ทนแล้ง
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: แยกกอ หรือปักชำกิ่ง สามารถแตกต้นจากรากได้ จึงทำให้ต้นโตเร็ว
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลง ต้นโตเร็ว ควรตัดแต่งต้นอยู่เสมอ เป็นไม้ดอกที่ดึงดูดผีเสื้อ เป็นสมุนไพรที่ช่วยขับปัสสาวะ น้ำคั้นจากใบใช้ทาแก้หิด อาการทางผิวหนังได้
เกร็ดน่ารู้: ถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้