กุหลาบควีนเอลิซาเบท

Queen Elizabeth Sport ดอกสีขาว
Queen Elizabeth Sport ดอกสีขาว

Queen Elizabeth/The Queen Elizabeth Rose
วงศ์: Rosaceae
ประเภท: Grandifloras/กุหลาบพวงดอกใหญ่
ความสูง: 1-2 เมตร
ลำต้น: เป็นพุ่มสูง มีหนามน้อย
ใบ: ใหญ่ สีเขียวเข้ม หนาเป็นมัน
ดอก: เดี่ยวบานรูปถ้วย ขนาด 8-10 ซม. สีชมพู โคนกลีบอาจมีสีเหลืองนวล  ซ้อนกัน 35-38 กลีบ กลิ่นหอม
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในกระถางหรือลงแปลงประดับสวน แข็งแรง ดอกใหญ่และสีสวยหวาน เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) ได้รับรางวัล AARS (All-America Rose Selections) ค.ศ. 1955 รางวัล GM (Gold Medal Awards) ของสมาคมกุหลาบอังกฤษ (NRS) ค.ศ. 1955 รางวัล ARS National GM Certificate ค.ศ. 1960 รางวัล Golden Rose of the Hague ค.ศ. 1968