เฟินแววแมลงทับ

เฟินแววปีกแมลงทับ
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Microsorum thailandica T. Boonkerd & Noot.
วงศ์:
Polypodiaceae
ประเภท:
ไม้ใบ/เฟินอิงอาศัย
ลำต้น: เป็นเหง้าเลื้อยสั้น
ใบ: เดี่ยว รูปขอบขนาน ปลายแหลม ยาว 10-20 เซนติเมตร ใบหนาและค่อนข้างแข็ง สีเขียวเข้มเหลือบน้ำเงินเป็นมันวาว อับสปอร์สีน้ำตาลแดง
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
วัสดุปลูก: โปร่ง เบา เก็บความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี มีอินทรียวัตถุ เช่น กาบมะพร้าวสับ กานเฟินชายผ้าสีดา (รากเฟินชายผ้าสีดา) ผสมกับถ่านทุบและใบไม้ผุ
น้ำ: ปานกลาง ชอบความชื้นสูง
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: เพาะสปอร์ หรือแยกเหง้า
การใช้งานและอื่นๆ : เป็นเฟินที่พบทางภาคใต้ของไทยเมื่อปีพ.ศ. 2537 เกาะอาศัยตามผาหินปูนที่ค่อนข้างชื้น นิยมใช้จัดสวนหรือทำไม้กระถางแขวน